Kirjoitin tähän lehteen jo kaksi vuotta sitten ja viimeksi viime marraskuussa Luhankaa uhkaavista kaivos- ja tuulivoimahankkeista. Ehdotin kuntalaisia olemaan valppaana, kun Luhangan kunnan alueelle suunnitellaan kaivosta. Suunnitelman edetessä päättävä viranomainen oli pyytänyt myös Luhangan kunnalta lausuntoa malminetsintäluvasta. Kunta vähät välitti asiasta ja jätti antamatta lausunnon. Tämä on tulkittu malminetsintäluvan ns. hiljaiselle hyväksynnälle ja sen kautta kaivokselle. Jyväskylän kaupunki sen sijaan on ottanut kaivoshankkeeseen alusta alkaen kielteisen kannan. Luhangalle annettiin vielä mahdollisuus määräajan jälkeen kannanottoon, mutta kunta jätti tämänkin mahdollisuuden käyttämättä ja vahvistaa näin tulkinnan, että kannattaa kaivosta. On aika selvää, että kunnanhallitus ja ympäristöviranomainen ovat menetelleet vastoin kuntalaisten etua. On myös kysyttävä, onko koko asiaa edes esitelty kunnanhallitukselle sen merkittävyyden edellyttämällä tavalla ja minkälainen keskustelu kunnanhallituksessa asiasta on käyty. Erityisen poikkeuksellista on se, että Luhangan kuntapäättäjät vaikenevat, vaikka heidät on valittu ottamaan kantaa ja viranomainen on pyytänyt heiltä lausuntoa. Kunnanhallituksen velvollisuus on käsitellä lopultakin tämä lausuntopyyntö seuraavassa kokouksessaan ja esittää kielteinen kanta malminetsintälupaan.

Luhangan kuntastrategiassa on maininta: vastuu ihmisistä ja luonnosta. Kunnan toiminta kaivosasiassa on ollut kaukana vastuullisuudesta. Jotta strategiaa ei tarvitse muuttaa niin nyt voidaan ainakin päättäjät muuttaa kuntavaaleissa.

Kaivosala ei ole kestävää kehitystä, Luhangan tapauksessakin se toisi lyhytaikaisia voittoja ulkomaalaiselle yhtiölle ja nykyinen sekä seuraava sukupolvi saisivat niskoilleen kaivoksen haitat. Joutsan Seudussa olikin 5.5. Jari Natusen oikein hyvä kirjoitus siitä, mitä malminetsintälupa ja sen mukanaan tuoma kaivos Luhangassa tarkoittaisi.

Kaivokset eivät suinkaan ole ainoa uhka Päijänteelle. Jyväskylässä, Luhangan rajalla on käynnissä kilpajuoksu tällä samalla hiljaisella alueella tuulivoimaloiden ja kaivoksen kesken. Tämä on vaarallinen asetelma, jossa voidaan jopa perustella molempia hankkeita toisella. Perinteisten järvi- ja kylämaisemien sekä vesistöjen suunnitelmallinen vahingoittaminen herättää pelkoa, ahdistusta ja huolta useilla paikkakunnilla Päijänteen rannoilla. Myös Sysmässä ja Asikkalassa on vireillä ulkomaalaisten yritysten kaivos- ja tuulivoimahankkeet. Päijänteen alueella on nyt tiedossa kaksi kaivoshanketta ja 30 jättimäisen tuulivoimalan rakentamissuunnitelmaa. Salaisia suunnitelmia saattaa olla vielä enemmän.

Maan hallituksen ilmastopolitiikan johdosta Suomesta on tullut yksi maailman houkuttelevimmista kaivosmaista ja Euroopan suurin potentiaalinen tuulivoimamarkkina. Tietoisesti Suomea ollaan muuttamassa siirtomaaksi, jossa tapahtuu vierasta taloudellista hyväksikäyttöä ja jossa ulkomaalaisilla yrityksillä on suuremmat oikeudet Suomen alueisiin ja luontoon kuin itse suomalaisilla.

Hannu Heinonen

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →