Kunnallisten asioiden hoitamisessa tarvitaan harvoin puoluepoliittista tulokulmaa. Siksi olen kuntavaalissa sitoutumattomana ehdokkaana. Valitettavasti Luhangassa vaali on nyt saamassa varsin poliittisen luonteen sekä paikallisten että valtakunnallisten syiden johdosta.

Ajatuspaja Toivon selvityksen mukaan hallituksen esittämässä sote-mallissa aluevaltuuston koko olisi Keski-Suomessa 69 valtuutettua. Jyväskylän kaupunki saisi niistä 39 paikkaa eli ehdottoman enemmistön (57 %). Seitsemän muuta kuntaa saisi enemmän kuin yhden paikan ja kuusi kuntaa vain yhden paikan, niiden joukossa Joutsa. Luhanka olisi yksi kahdeksasta kunnasta, jotka jäisivät kokonaan ilman valtuustopaikkaa.

Manner-Suomen pienimmän seutukunnan, Joutsa-Luhangan, ääni kuuluisi aluevaltuustossa tuskin piipitykseltä. Jyväskylän ehdoton enemmistö torppaisi myös useamman pienemmän kunnan liittouman vaikutuksen. Vaikka tässä on kysymys valtakunnan tason asioista ja politiikasta, kuntavaalin lopputuloksella voi olla vaikutusta jopa hallituksen pystyssä pysymiseen ja suunnitellun sote-mallin toteutumiseen. Tunnetusti hallituksen sote-hanketta ajaa erityisesti keskustapuolue.

JS uutisoi 5.5.2021 kunnanjohtaja Tuomo Kärnän suunnitelmasta muiden kuin lakisääteisten lautakuntien lakkauttamiseksi Luhangassa. Lautakuntien tehtävistä ja työnjaoista on aiheellista sinänsä keskustella. Mielestäni nyt ei kuitenkaan ole tämän keskustelun aika, koska kuntien toimintaan ja talouteen ratkaisevasti vaikuttava valtakunnallinen sote-hanke odottaa ratkaisuaan.

Kunnanjohtaja Kärnän perusteiksi lautakuntien lakkauttamiselle kerrotaan uutisessa päätöksenteon keskittäminen kunnanhallitukselle ja viranhaltijoille sekä runsas luottamushenkilöpaikkojen määrä Luhangassa. Lakkauttamalla lautakunnat päätöksentekoa todellakin keskitettäisiin nimenomaan kunnanjohtajalle.

Kuntalain mukaan kunnanjohtajan tehtävänä on kunnanhallituksen alaisena johtaa kunnan hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa (38 §). Viime vuosina asetelma Luhangassa on kääntynyt päälaelleen, kun hallitus on näyttänyt usein toimivan kunnanjohtajan alaisuudessa. Häntä on alkanut heiluttaa koiraa. Huolestuttava esimerkki tästä oli kunnanjohtajan yritys ulkoistaa sosiaalipalvelut Jyväskylään ja erityisesti luottamushenkilöiden enemmistön ja kuntalaisten yksimielisen mielipiteen sivuuttaminen. Keskustataustainen kunnanjohtaja ja keskustaenemmistöinen hallitus on ollut huono yhdistelmä, jonka en usko palvelevan kuntamme etua tulevaisuuden haasteiden edessä. Minulla ei ole mitään sinänsä keskustaa vastaan. Päinvastoin toivotan itsenäisesti ajatteleville keskustalaisehdokkaille mitä parhainta vaalimenestystä!

Juhani Räsänen
kuntavaaliehdokas sit./kd
Luhanka

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →