Suostuin kuntavaaliehdokkaaksi, koska Luhanka tarvitsee selviytymiseensä järkipolitiikkaa ja nuorta arjen ymmärrystä. Valtuutettuna haluan osallistua päätöksentekoon, joka takaa Luhangalle edellytykset säilyä itsenäisenä ja jossa pitkällä tähtäimellä rakennetaan kunnalle vauras tulevaisuus. Ammatissani olen saanut tutustua kaikenikäisiin ja eri elämäntilanteissa eläviin luhankalaisiin ja pyydän palvella heidän edustajanaan yhteisten asioiden hoitamisessa.

Olen reaalipoliitikko. En siis ole sellainen ehdokas, joka lupaa mitä tahansa saadakseen ääniä, vaan ehdokas, joka pitäytyy tosiasioissa – myös silloin, kun vastaukset eivät ole mieluisia. Myös vaikeita ratkaisuja on edessä. Sanani pitää ja ratkaisuistani vastaan äänestäjilleni kasvoista kasvoihin. ”Kaikki viisaus lähtee tosiasioiden tuntemisesta ja tunnustamisesta” on sanonta, joka edelleen pitää paikkansa ja sitä tulee noudattaa yhteisten asioiden hoitamisessa – tunteisiin vetoavien uhkakuvien, juorujen ja epäluulojen sijasta. Päätöksenteossa voin aloittaa ilman aikaisempia rasitteita. Lupaankin esittää ikävän tungettelevia kysymyksiä niillä päätöksenteon paikoilla, joihin saan mandaatin äänestäjäkunnalta ja joissa kaivataan avoimuutta ja maalaisjärkeä.

Näiden vaalien yhtenä harvoista alle 40-vuotiaista ehdokkaista tarjoudun olemaan valtuustossa kaikkien luhankalaisten, erityisesti paikkakunnalle muuttaneiden ja nuoren sukupolven suuna, edustaen jatkumoa kunnan tulevaisuudessa. Tätä näkökulmaa tarvitaan Luhangassa. Olen muuttanut Luhankaan, monen muun tavoin tänne hyvin kotiutunut ja lisää asukkaita tarvitaan. Kuntaa tulee kehittää houkuttelevaksi muuttokohteeksi siten, että koko perheen ajanmukaisiin tarpeisiin voidaan vastata: työtä, hyvinvointia, virikkeitä, palveluita. Luhanka tarvitsee myös kansalaisvalistusta ja siinä avainsanoja ovat kirjasto, kansalaisopisto ja järjestöt. Luhangan vahvuus on talkoohenki, jolla kuntaa rakennetaan yhdessä.

Tarvitaankin osaavat ja yhteistyökykyiset päättäjät kunnan asioita hoitamaan. Olen akateemisesti koulutettu: teologia aputieteineen antoi välineitä tutkia yhteiskuntaa yleensäkin. Sivuaineina olen lukenut kasvatustieteitä ja oikeustieteitä. Olen elämänkokemukseltani isä ja aina tehnyt työtä. Näillä valmiuksilla haluan osallistua Luhangan kehittämiseen. Tervetuloa facebook-kuntavaalisivuilleni ”Harri Hautala Luhangan kunnanvaltuustoon” lukemaan lisää! Saa myös soittaa tai pysäyttää juttusille.

Harri Hautala
Teologian maisteri
Kuntavaaliehdokas (kesk.)
Luhanka

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →