Joutsan kunta muistaa henkilöstöään korona-ajan poikkeuksellisessa tilanteessa. Kunnan henkilökunnalle ladataan kertaluontoisena korvauksena sata euroa kulttuuri- ja liikuntasetelinä toimivaan sähköiseen ePassiin sillä ehdolla, että työntekijä on ollut yli puoli vuotta yhtäjaksoisessa työsuhteessa kuntaan. Korvauksella pyritään tukemaan työntekijöiden jaksamista ja edistämään sitä kautta heidän työhyvinvointiaan.

Kunnanhallituksen tekemän päätöksen taustalla on kunnalle esitetty paikallisneuvottelupyyntö. Kuntaa pyydettiin maksamaan henkilöstölleen korona-ajan korvausta sillä perusteella, että poikkeuksellinen ja haastava toimintaympäristö on kuormittanut henkilöstöä. Koronapandemian todettiin vaikuttaneen suuresti koko kunnan toimintaan ja muuttaneen hyvin nopeasti henkilöstön työskentelyolosuhteita ja työn vaatimuksia.

 Korona-ajan korvauksen maksamisesta neuvoteltiin kunnassa työnantajan ja sopijajärjestöjen edustajien kesken, ja kunnanhallituksen päätöksellä korvaus maksetaan yli puoli vuotta yhtäjaksoisesti kunnassa työskennelleille.

Tarja Kuikka