Joutsan seurakunnan hautausmaiden jätteenkeräysjärjestelyt ihmetyttävät osaa seurakuntalaisista. Joutsan ja Luhangan hautausmailla liikkuneet ovat pistäneet merkille, että alueilla ei ole juurikaan mahdollisuutta jätteiden lajitteluun, vaan muovi-, lasi- ja metallijäte on laitettava samaan roska-astiaan. Puutarhajätteelle omia keräysastioita on järjestetty. Tätä järjestelyä ei pidetä riittävänä, vaan hautausmaille toivotaan lajittelun mahdollistavia eri materiaaleille tarkoitettuja omia keräysastioita.

Joutsan seurakunnan hallintojohtaja Heikki Kangas kertoo asiasta tulleen aika ajoin tiedusteluja myös suoraan seurakunnalle. Seurakunnat päättävät hautausmaidensa jätteenkeräyksestä Kankaan mukaan itse, ja keräyksen järjestämiseen vaikuttaa olennaisesti paikkakunnalla toimiva jätehuoltoyritys. Ohjeistus muun muassa siitä, mille jätteille jäteastiat hankitaan ja miten astiat sijoitetaan, on Kankaan mukaan tehtävä yhdessä jätehuollosta vastaavan yrityksen kanssa.

Kangas kertoo Joutsan seurakunnan kysyneen aiemmin hautausmaiden jätteenkeräykseen ohjeistusta, ja tuolloin jätehuollosta vastaavasta yrityksestä todettiin, ettei lajittelua kannata tehdä jätemäärän vähäisyyden takia.

– Tällä ohjeella on tähän asti menty. Nyt tietenkin asia saattaa olla jo erilainen ja keräyskäytäntöä täytyy tarkastella uudestaan, sanoo hallintojohtaja.

Kokemus muualta on kuitenkin hänen mukaansa se, että osa hautausmaalla kävijöistä ei osaa erotella jätteitä, ja hautausmaan työntekijöiden on täytynyt joko lajitella jätteet uudelleen jäteastioiden tyhjennyksen yhteydessä tai laittaa kaikki sekajätteeseen.

– Se tietysti silloin herättää sen ajatuksen, että kannattaako lajittelua tarjota, jos sitä ei osata käyttää, sanoo Kangas.

Joutsan seurakunnan hautausmaille kaivataan eri jätteille kohdistettuja keräysastioita, ettei muovi-, lasi- ja metallijätettä tarvitsisi laittaa samaan keräysastiaan.

Jatkossa Joutsan seurakunnan hautausmaiden jätteenkeräystä tullaan tarkastelemaan Heikki Kankaan mukaan uudelleen yhdessä keräystä nykyisin hoitavan jätehuoltoyrityksen kanssa. Jos lajittelu on mahdollista ja järkevä toteuttaa, muutos saadaan Kankaan mukaan tehtyä tämän vuoden aikana.

Kangas kuitenkin huomauttaa, että jos hautausmaalla liikkuva seurakuntalainen haluaa lajitella omat jätteensä, eikä löydä hautausmaalta siihen mahdollisuutta, voi tämä itse huolehtia jätteen kunnan tarjoamaan oikeaan kierrätyspaikkaan. Yhtä kevyesti se kulkee hautausmaalta pois kuin on sinne tuotukin, muistuttaa hallintojohtaja.

– Säännöllisille hautausmaalla vainajiaan muistaville taloudellisesti edullisemmaksi varmaan tulee hankkia kertakäyttöisten muovihautakynttilöiden sijaan useammin käytettäviä kynttilälyhtyjä tai muita vastaavia tuotteita, joihin voidaan vaihtaa pelkkä kynttilä. Se on ekoteko, sanoo Kangas.

Tarja Kuikka

Tagged with →