Keski-Suomen seututerveyskeskus avaa toukokuun aikana koronavirusrokotuksen ajanvarauksen porrastetusti 30–59-vuotiaille perusterveille. Tällä hetkellä aikoja voivat varata 16–69-vuotiaat riskiryhmäläiset sekä yli 60-vuotiaat perusterveet.

Ensi keskiviikkona avataan rokotusajanvaraus 50–59-vuotiaille perusterveille. Torstaina 20.5. käynnistyy 40–49-vuotiaiden ajanvaraus ja viikkoa myöhemmin eli torstaina 27.5. käynnistyy 30–39-vuotiaiden ajanvaraus. Perusterveiden ohella rokotusaikoja annetaan edelleen niille yli 65-vuotiaille, jotka eivät ole vielä rokotusta saaneet ja haluavat sen. Iso osa tästä ikäryhmästä on kuitenkin seututerveyskeskuksen mukaan jo rokotettu.

Seututerveyskeskus on ohjeistanut kuntiensa asukkaita varaamaan rokotusajan omasta kunnastaan. Ulkopaikkakuntalaisten, myös kesämökkiläisten, osalta ohjeistuksena on, että heidän rokottamisensa hoidetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeen mukaan omassa kotikunnassa.

Tarja Kuikka