Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta suhtautuu yhä kielteisesti kanadalaisen malminetsintäyhtiö Mawson Oy:n malminetsintälupahakemukseen, joka kohdistuu Putkilahden kylän itäpuolelle sijoittuvaan alueeseen ja pieneltä osin myös Luhangan kunnan alueelle.

Viime viikolla kokoontunut kaupunkirakennelautakunta käsitteli asiaa jo toistamiseen kaivosyhtiön annettua edellisen käsittelyn jälkeen lisäselvityksensä, ja lautakunta päätyi siihen, ettei sillä ole mitään lisättävää asiasta aiemmin antamaansa lausuntoon.

Mawson Oy:llä on ollut vuodesta 2015 lupahakemus malminetsintään noin 370 hehtaarin suuruiselle Vatsaksi nimetylle alueelle, joka sijaitsee pääosin Jyväskylän alueella, mutta pieneltä osin myös Luhangan alueella Hauhanjärven pohjoispuolella. Kaivosyhtiö on arvioinut alueella 1990- ja 2000-luvulla tehtyjen malmitutkimusten perusteella, että alueelta löytyisi kultaa ja sinkkiä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pyysi viime syksynä Jyväskylän kaupungilta lausuntoa Mawsonin malminetsintälupahakemuksesta. Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta totesi tuolloin suhtautuvansa lupahakemukseen kielteisesti muun muassa edellisten toimijoiden jälkeensä jättämien ympäristöhaittojen takia.

Lisäksi lausunnossa todettiin muun muassa, että malminetsintälupaa varten tulisi tehdä tarkemmat selvitykset vaikutuksista läheisiin Natura2000-alueisiin, valtausalueella sijaitseviin suojeltuihin kohteisiin, ja myös soiden ja lintujen suojelu sekä vaikutukset asutukseen tulisi huomioida.

Kaupunkirakennelautakunnan lausunnon jälkeen kaivosyhtiö antoi siis hakemukseensa lisäselvityksen ja tästä johtuen asiaa käsiteltiin kaupunkirakennelautakunnassa uudelleen. Lopputuloksena lautakunta siis kuitenkin totesi, ettei sillä ole mitään lisättävää aiemmin annettuun lausuntoon.

Tarja Kuikka

Kuvassa kartalle merkittynä alue, jota Mawson Oy:n malminetsintälupahakemus koskee. Alueen eteläpäästä pieni osa sijoittuu Luhangan kunnan alueelle. Kuva: Tukesin kaivosrekisterin karttapalvelu

Tagged with →