Joutsan perusturvajohtaja on joulukuussa 2020 tehnyt NHG-yhtiön kanssa konsulttisopimuksen ikäihmisten palvelujen kehittämisestä. Hinta 15.000 + alv, päivähinta 1.200 euroa + matka- ja muut kustannukset. Projekti loppuu tämän toukokuun lopussa.

Konsultti esiintyi perusturvalautakunnalle ennen sen kokousta 21.4.2021. Konsultin ensimmäisessä kuvassa väitettiin pylväsdiagrammin avulla, että kotihoidon menot Joutsassa ovat selvästi korkeammat kuin maakunnassa tai koko maassa. Hyvin motivoiva lähtötieto siis projektille! Koska esitetty tieto on poikkeava tosiasioista, kerron seuraavan.

Konsultin kuvassa kotihoidon asiakkaita oli 246, kun lautakunnalle heitä kerrottiin olevan 99 ja lyhytaikaisia kaksi. Vuonna 2019 säännöllisen kotihoidon piirissä 75 vuotta täyttäneistä oli Joutsassa 17,4 %, Keski-Suomessa 16,3% ja koko maassa 16,0 %. Kun ottaa huomioon Joutsan suuremman sairastavuuden, Joutsan luku on hyvinkin kohtuullinen. Vähintään kolmasti päivässä käyntejä tarvitsevia oli Joutsassa näistä 17,7 %, maakunnassa keskimäärin 20,1 % ja maassa 18,5 %. ”Ylikäyntejä” ei näyttäisi olevan.

Konsultinkin lausuman mukaan kotihoidon yksikköhinnat täällä ovat tavanomaiset. THL:n tilaston mukaan vuonna 2019 kotihoidon nettokäyttökustannus yli 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti oli Joutsassa 1947, maakunnassa 1760 ja koko maassa 2106 euroa. Palvelujen määrä tai kustannukset eivät siis näytä ylimitoitetuilta. Asumispalvelukustannukset ovat myös keskiarvoiset.

Konsultti esitteli kuitenkin vanhuspalveluiden tiekarttaa, jossa oli kolme tarkistuspistettä. Ensimmäisessä pisteessä pannaan palveluohjaaja ohjaamaan palvelun tarvitsija maksamaan palvelut itse kukkarostaan suoraan yksityiselle palveluntuottajalle tai hankkimaan kolmannelta sektorilta ilmaiseksi, toisessa mutkassa kiristetään myöntämiskriteereitä ja kolmannessa vaiheessa annettavaa palvelua karsitaan ja vain välttämätön tarve tyydytetään.

Mielestäni kyseisen projektin käynnistäminen on osoitus paniikkinappulan painamisesta, kun perusturvan talousarvioon on viime vuosina tarvittu noin 0,5 miljoonaa vuosittain lisää. Ministeriöiden laskelmien mukaan väestön vanheneminen edellyttää 2-3 %:n lisämenoa vanhuspalvelumenoihin kuluvina vuosina eli juuri tuota rahamäärää. Lautakunnan ei ole annettu käsitellä tai hyväksyä kyseistä projektia, joten olemme vastuusta vapaita. Jos vielä soteuudistus tällä kertaa onnistuisi, Joutsassa pitäisi pikemminkin lisätä näitä menoja jatkossa valtion maksettaviksi.

Kalle Willman
kuntavaaliehdokas
Kokoomus, Joutsa

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →