Joutsan kirkonkylän katukuvaan on lähiviikkoina ilmestynyt uusia liikennemerkkejä. Lisämerkit on asennettu väistämisvelvollisuusmerkkien, eli tuttavallisemmin kärkikolmioiden tai stop-merkkien alle. Uusi asennettu merkki on nimeltään kaksisuuntainen pyörätie, jolla varoitetaan autoilijaa oikealta ja vasemmalta tulevista pyöräilijöistä.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa kertoo, että asennetuilla lisäkilvillä selvennetään liikennemerkin tarkoitusta tai liikennemerkin kohdetta. Lisäkilpien väri riippuu siitä, minkä liikennemerkin yhteydessä se on.

– Kärkikolmion tai stop-merkin alla oleva lisäkilpi ei muuta liikennemerkin osoittamaa väistämisvelvollisuutta. Kärkikolmion tai stop-merkin suunnasta tulevan on väistettävä muuta liikennettä. Lisäkilpi osoittaa, että tietä risteää kaksisuuntainen pyörätie. Eli kaksisuuntaisesta pyörätiestä kertova lisäkilpi muistuttaa siitä, että väistettäviä pyöräilijöitä voi tulla kummastakin suunnasta, valaisee Piippa.

– Väistämisvelvollisuuden lisäkilpi on turvallisuuden kannalta erittäin tärkeä muistuttaja, lisää Piippa.

Joutsassa pyörätiet ja jalkakäytävät on yhdistetty yhteiseksi kevyen liikenteen väyläksi pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Piippa mainitsee, että yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän liikennemerkkiin tulee luultavasti vielä lisäkilpi jossain vaiheessa selventämään sitä, että pyörätie on kaksisuuntainen.

Uuden tieliikennelain mukaan pyörätien jatke merkitään tiemerkinnällä vain, jos väistämisvelvollisuus ajorataa ylittäviä kohtaan on osoitettu liikennemerkein. Näihin tiemerkintäkorjauksiin on annettu kahden vuoden siirtymäaika tieliikennelain muuttumisesta. Jos tiemerkinnät ovat katkoviivoja eli osoittavat ajoradan ylityksen olevan pyörätien jatke ja risteyksessä on autoilijalle väistämisvelvollisuudesta osoittavia liikennemerkkejä, tällöin pyöräilijä saa ajaa yli ja autoilija on väistämisvelvollinen.

Jatkossa myös tiemerkintä osoittaa väistämisvelvollisuuden, toki merkintä tarvitsee rinnalleen myös väistämistä osoittavan liikennemerkin. Koska siirtymäaikana tiemerkinnät eivät välttämättä kerro väistämisvelvollisuudesta, tulee liikennemerkkejä seurata tarkoin.

Päivitetyllä tieliikennelailla on selvennetty myös sitä, että pyöräilijä voi ylittää suojatien ajamalla. Nykyään pyöräilijä saa ylittää ajoradan suojatietä pitkin ajaen, mutta väistämisvelvollisuus määräytyy liikennesääntöjen ja liikennemerkkien mukaisesti. Pyörätieltä ajoradalle tulevan pyöräilijän tulee väistää sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan liikennettä, ellei ajoradalla olevalla ole väistämisvelvollisuutta muusta syystä, esimerkiksi kääntyvän ajoneuvon väistämisvelvollisuus. Jos pyöräilijä poistuu satulasta ja taluttaa pyöränsä suojatien yli, hän on silloin jalankulkija ja ajoneuvon on annettava esteetön kulku.

Joutsan kunnan tekninen johtaja Juha-Matti Näykki kertoo, että nyt ilmestyneet lisäkilvet ovat ely-keskuksen asentamia. Näykin mukaan kunta luultavasti aloittaa merkkien asennuksen kesällä 2022 ja toteuttaa sen porrastetusti omalle tiestölleen. Lisäkilpien asettamiseen on tienpitäjälle annettu seitsemän vuoden siirtymäaika lain voimaan tulosta, eli ne olisi oltava merkittynä 1.6.2027.

Jos pyöräilijä ajaa suojatien yli, niin väistämissäännöt menevät ajoneuvojen liikennesääntöjen ja liikennemerkkien mukaan. Tässä autoilijoilla ei ole väistämisvelvollisuutta määrittävää liikennemerkkiä, eli ajoradalle pyörätieltä tulevan pyöräilijän on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan liikennettä. Kuva: Liikenneturva.

Ennakointi on kaikkien velvollisuus

Uudistuneessa tieliikennelaissa todetaan, että kaikilla tienkäyttäjillä on ennakointivelvollisuus. Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi sekä sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti edistäen samalla sujuvaa ja turvallista liikennettä.

Vanhempi konstaapeli Miika Ylönen Joutsan poliisista haluaa muistuttaa kaikkia tienkäyttäjiä tasapuolisesti ennakoimisen tärkeydestä.

– Uudet lisäkilvet ovat hyvä muistutus niin pyöräilijöille kuin autoilijoille. Kaikkien tienkäyttäjien tulee havainnoida ympärilleen sekä laskea nopeuksia alas, jotta vältytään vaaratilanteilta, kiteyttää Salonen.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Esimerkkinä Työväentalon kohdalla oleva risteys, jossa on pyörätien jatke sekä suojatie. Pyörätien jatke on merkitty suojatiemerkinnän keskelle, eli käytännössä tiessä on paljas ura suojatieviivojen keskellä. Suojatiestä kertoo merkintöjen lisäksi liikennemerkki. Tässä risteyksessä tiemerkintä on uuden tieliikennelain mukainen ja kärkikolmio lisäkilven kera puolestaan kertovat väistämisvelvollisuudesta. Pyöräilijä saa siis ylittää tien ajaen ja autoilijan tulee väistää.