Joutsan kirkkoneuvosto keskusteli kokouksessaan vastaavan seurakuntamestarin nimittämisestä. Muuramen, Toivakan ja Joutsan yhteisen taloustoimistoyhteistyön alkamisesta tulee toukokuussa vuosi täyteen. Siirtymävaiheessa taloustoimistoyhteistyön hallintopäällikkö on toiminut suntioiden, hautausmaatyöntekijöiden sekä kiinteistötyöntekijän esimiehenä.

Seurakuntamestari Petri Nikkanen on palvellut Joutsan seurakuntaa kahden vuoden ajan. Hallintojohtaja Heikki Kangas ja kirkkoherra Tuula Leppämäki ovat keskustelleet Nikkasen kanssa hänen työnkuvansa muuttamisesta vastaavaksi seurakuntamestariksi. Nikkanen on ilmoittanut hyväksyvänsä tehtävämuutoksen. Esityksen mukaan kirkkoneuvosto päätti muuttaa nykyisen seurakuntamestarin työnkuvaa niin, että 15. toukokuuta alkaen Nikkanen toimii vastaavana seurakuntamestarina.

Aiemmin keväällä Luhangan kesäkirkon ympärillä todettiin raivauksen tarve ja rajan selvittämistä. Luhangan kunta toivoi kirkon ympäriltä puiden poistamista, jotta kirkko tulisi paremmin esille. Suoritetun katselmuksen perusteella suunniteltiin poistettavaksi ja merkittiin 28 puuta sekä vanhalta hautausmaalta jo aiemmin yksi merkitty koivu.  Puiden kaadoille on saatu maisematyölupa Luhangan rakennusvalvonnasta ja alustavasti Luhangan kunnanjohtaja oli ehdottanut, että puiden poistamisen voisi suorittaa kunta. Kartoituksen jälkeen tuli kuitenkin ilmi, että kunta ei sittenkään kustanna puiden poistamista.

Kirkkoneuvosto päätti poistaa Luhangan kesäkirkon ympäriltä merkityt puut ja hallintojohtaja valtuutettiin myymään puut.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Luhangan kesäkirkon ympäriltä poistetaan puita, jotta kirkko pääsee paremmin esille. JS Arkisto/ Jonna Keihäsniemi.