Paljon vastustusta herättänyt kivimurskaamo Joutsan kirkonkylän lähettyvillä on saanut ympäristö- ja maa-ainesluvat Joutsan tekniseltä lautakunnalta. Peräaukko-nimiselle tilalle Joutsan jätevedenpuhdistamon viereen suunniteltu murskaamo sai vastaansa laajan joukon lähialueen asukkaita. Murskaamoa vastaan muun muassa kerättiin 261 nimen adressi ja lupahakemuksesta jätettiin useita muistutuksia.

Murskaamohanketta ajaa tontin omistava Muttilaisen Kuljetus Oy. Yrityksen mukaan lopullisena tarkoituksena on käyttää aluetta maa-ainesten kierrätykseen ja varastointiin. Alkuvaiheessa tonttia tasataan ja samalla tontin kiviainesta käytetään murskaamotoiminnassa.

Hankkeen vastustajat pelkäävät murskaamotoiminnan vaikuttavan alueen ympäristöön melun, pölyn, ilmansaasteiden ja hulevesien kautta. Myös kunnan imagolle ja kiinteistöjen arvolle koituva haitta on noussut muistutuksissa esille.

Kunnan myöntämässä luvassa on varsin tiukat lupaehdot. Murskaustoimintaa ei esimerkiksi saa harjoittaa kesäkuukausien aikana.

Lautakunta ei myöntänyt lupaa aloittaa toimintaa ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen. Lupapäätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen 7.6. mennessä.

Markku Parkkonen

Kuvassa näkyy osa tontista, jolle suunnitellaan kivimurskaamoa.

Tagged with →