Joutsan tekninen lautakunta päätti tarjouskilpailun perusteella myydä puuta kunnan omistamalta Metsä-Pynnölä-nimiseltä tilalta. Tarjoukset saatiin viideltä puunostajalta ja korkeimman tarjouksen teki Stora Enso, jonka kanssa lautakunta päätti tehdä kaupat. Leimikon kokonaishinta on 116.724 euroa. Tarjouksissa ei ollut kovin suuria eroja, sillä matalin tarjous oli hiukan yli 110.000 euroa.

Markku Parkkonen

Tagged with →