Joutsan kunnan vakuutukset kilpailutetaan. Asiasta päättänyt kunnanhallitus valtuutti samalla kunnan talous- ja hallintojohtajan ratkaisemaan kilpailuttamisen osalta menettelytavan ja tarjouspyyntöjen sisällön toimivaltuuksiensa rajoissa.

Konsernijaoston syksyllä 2017 tekemän päätöksen myötä kunnan vakuutukset kilpailutetaan valtuustokausittain hintatason ajan tasalle saattamiseksi. Tällä hetkellä kunnan yhteistyökumppanina on Pohjola Vakuutus Oy ja vakuutusmaksut ovat vuosittain noin 110.000 euroa. Kunta voi kilpailuttaa vakuutukset joko itse tai meklarin kautta.

Kunnan tytäryhtiö Joutsan vuokra-asunnot Oy päättää vakuutustensa kilpailuttamisesta itse. Tytäryhtiöiden edun mukaisena pidetään sitä, että ne kilpailuttavat vakuutuksensa samaan aikaan kunnan vakuutusten kanssa.

Tarja Kuikka