Joutsan kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Joutsan kunta osallistuu Leader-Maaseutukehityksen alueeseen ja sitoutuu yhteensä vajaan 170.000 euron kuntarahoitukseen ohjelmakaudella 2023–2027.

Maaseudun kehittämisrahoja Joutsan, Luhangan, Konneveden, Hankasalmen ja Toivakan alueella koordinoiva Leader-ryhmä Maaseutukehitys ry on pyytänyt edellä mainittuja sitoumuksia toimialueensa kunnilta maa- ja metsätalousministeriön avattua ohjelmakaudelle 2023–2027 Leader-ryhmien ensimmäisen vaiheen haun.

Haussa hakemuksen liitteeksi edellytetään alueen kunnilta kirjalliset päätökset siitä, minkä Leader-ryhmän alueeseen ne jatkossa osallistuvat sekä sitoumukset osallistumisesta Leader-ryhmien rahoitukseen 20 prosentin kuntaosuudella julkisesta rahoituksesta koko ohjelmakauden ajan könttäsummaperiaatteella.

Maaseutukehityksen rahoituskehykseksi esitetään noin 4,3 miljoonaa euroa vuosille 2023–2027. Julkisen rahoituksen osuus summasta on noin 2,8 miljoonaa euroa. Tästä 20 prosenttia on kuntarahaa ja sen vastineeksi saadaan 42 prosenttia EU-rahaa ja 38 prosenttia valtion rahaa.

Leader-toiminnan lisäksi Maaseutukehitys ry on varautunut osallistumaan vuosina 2022–2027 kuuden Leader-ryhmän alueella toteutettavaan Sisä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisohjelmaan. Kehittämisohjelman kokonaisrahoitus on 1,2 miljoonaa, josta kuntien osuus on 10 prosenttia. Joutsan kuntaosuus on 18.000 euroa.

Maaseutukehityksen mukaan ohjelmakauden 2023–2027 arvioitu kuntarahantarve Leader-toiminnalle ja Sisä-Suomen kalatalousryhmän ohjelmalle on yhteensä runsaat 578.000 euroa. Kuntien osuudet jaetaan suhteessa asukaslukuun.

Tarja Kuikka