Joutsan kunnanhallitus on asettanut kesäkuun kuntavaaleja varten kaksi vaalilautakuntaa ja yhden vaalitoimikunnan. Kyse on vaalilain edellyttämistä toimenpiteistä, joista kunnanhallituksen on huolehdittava hyvissä ajoin vaalien edellä.

Vaalilautakunta on asetettava jokaista kunnan äänestysaluetta varten ja vaalitoimikunta taas on asetettava laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä.

Joutsan kunnanhallitus asetti äänestysalueen numero 1 eli Joutsan äänestysalueen vaalilautakuntaan seuraavat henkilöt: Paavo Nummela (puheenjohtaja), Raija Korpela (varapuheenjohtaja), Jaana Saarela (jäsen), Ari Aapro (jäsen), Mikko Laaksonen (jäsen), Anja Malin (varajäsen), Kimmo Teräväinen (varajäsen), Raija Loipponen (varajäsen), Niilo Peltonen (varajäsen), Liisa Lahtinen (varajäsen), Raimo Vanhatalo (varajäsen) ja Erkki Oksanen (varajäsen).

Äänestysalueen numero 2 eli Leivonmäen äänestysalueen vaalilautakuntaan kunnanhallitus asetti seuraavat henkilöt: Vuokko Heinonen (puheenjohtaja), Jukka Nieminen (varapuheenjohtaja), AnnaMaija Nieminen (jäsen), Markku Palander (jäsen), Timo Liias (jäsen), Raili Palander (varajäsen), Jonna Hauvala (varajäsen) ja Tuula Kangas (varajäsen).

Vaalitoimikuntaan kunnanhallitus nimesi seuraavat henkilöt: Niilo Peltonen (puheenjohtaja), Raija Korpela (varapuheenjohtaja), Hannu Loipponen (jäsen), Kari Maunula (varajäsen), Jouko Tarkkanen (varajäsen) ja Teresa Teppola (varajäsen).

Tarja Kuikka

Tagged with →