Joutsan kunnanhallitus tilaa Puulan seutuopistolta 3.600 opetustuntia lukuvuodeksi 2021–2022. Määrä on sama kuin mitä viime vuonna tilattiin, mutta tuolloin tunneista toteutui vain 2.743.

Koko opiston toimialueella opetustunteja on tilattu ensi lukuvuodelle yhteensä 10.400, joista 4.800 tuntia Kangasniemelle ja 2.000 tuntia Toivakkaan.

Kansalaisopiston lukuvuosi kesti viime vuonna 24 opetusviikkoa ja taide- ja musiikkikoulun lukuvuosi 30 opetusviikkoa. Opetustunteja toteutui koko seutuopiston toimialueella 8.280 eli runsaat 2.000 tuntia edellisvuotta vähemmän. Opiskelijoita oli 1.779 ja kursseja toteutui 503.

Joutsan kunnan hallintosäännön 21. pykälän mukaan kunnanhallitus päättää kansalaisopiston resurssista Joutsan kunnan osalta.

Tarja Kuikka