Museovirasto on myöntänyt Joutsan Kotiseutuyhdistykselle 7.000 euron avustuksen Joutsan Talomuseon kokoelmatyöhön ja perusnäyttelyiden uudistamiseen kaikissa museoalueen rakennuksissa.

Museovirasto jakoi huhtikuun puolivälissä paikallismuseoille hankeavustuksina yhteensä puoli miljoonaa euroa. Avustuksilla tuetaan paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta myönnetään myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen.

Joutsan Kotiseutuyhdistys sai kokoelmanhallintatyöhönsä tukea Museovirastolta nyt kolmatta vuotta peräkkäin. Lähtötilanne kotiseutuyhdistyksen ylläpitämällä Joutsan Talomuseolla on ollut yhdistyksen sihteerinä toimivan Tiina Seppälän mukaan se, ettei museon laajaa esinekokoelmaa aiemmin ollut luetteloitu sähköiseen muotoon, osa esineistä oli luetteloimatta ja osa jo luetteloiduista esineistä rikkinäisiä tai kadonneita. Esineitä ei myöskään ollut valokuvattu.

Keski-Suomen museon otettua käyttöön Simo-kokoelmanhallintajärjestelmän, Kotiseutuyhdistykselle avautui Seppälän mukaan mahdollisuus saada yhdistyksen kuvatut ja sähköiseen muotoon saatetut kokoelmat hankkeen myötä vietyä järjestelmään. Kahtena edelliskesänä kokoelmatyötä on tehnyt Talomuseolla Museoviraston tuen avulla palkattu hanketyöntekijä, ja nyt tukea saatiin myös työn viimeiseen osaa.

Tuella Kotiseutuyhdistys aikoo siis palkata täksi kesäksi hanketyöntekijän saattamaan kokoelmatyön loppuun ja uudistamaan museon niin sanotut perusnäyttelyt.

– Käytännössä se tarkoittaa, että hän käy läpi loputkin esineet, tekee niille tarvittavat toimenpiteet ja sitten kokoelmassa olevien esinetietojen pohjalta käydään museolla kaikki rakennukset läpi, että muutetaanko esineiden esillepanoa jotenkin tai rakennetaanko täysin uusi näyttely johonkin, esimerkiksi viime kesänä siivottuun rakennukseen. Myöskin hän miettii varmasti näyttelyopastusta, tietokylttejä ja esittelytekstejä esineiden yhteyteen. Sellaista varmaankin ammattilaisen perus museotyötä, sanoo Seppälä.

Tarja Kuikka

Joutsan Talomuseolla edelliskesinä tehty kokoelmanhallintatyö jatkuu tänä kesänä Museoviraston myönnettyä Joutsan Kotiseutuyhdistykselle avustusta kokoelmatyöhön ja perusnäyttelyiden uudistamiseen museoalueen rakennuksissa. Hanketyöntekijä Emma Hartikka dokumentoi museon esineistöä viime kesänä. Kuva: JS Arkisto / Tarja Kuikka