Joutsan lukion suosio toisen asteen yhteishaussa jatkaa tasaista tahtiaan, sillä ennakkotietojen mukaan ensisijaisesti 21 nuorta haki 7.huhtikuuta päättyneessä yhteishaussa Joutsan lukioon. Kaksi vuotta sitten ensisijaisia hakijoita Joutsan lukioon oli 12 ja vuosi sitten 30.

Yhteishaussa hakijat merkitsevät enintään viisi eri hakukohdetta itselle mieluisimpaan järjestykseen. Ensisijaisuus tarkoittaa kohdetta, joka on hakijan ykköstoive jatkokoulutuspaikaksi. Yhteishaun viralliset tulokset julkaistaan 17.kesäkuuta.

Oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen 1.8.2021 alkaen. Perusopetuksen päättövaiheessa olevan oppilaan tulee hakeutua joko toisen asteen, nivelvaiheen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai jos hän tätä ennen on suorittanut toisen asteen tutkinnon. Nykyisin opetus ja päivittäinen ruokailu ovat toisella asteella maksuttomia, mutta uudistuksen myötä maksuttomuus laajenee koskemaan myös tarvittavia materiaaleja, kuten kirjoja, työvälineitä ja asuja.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Tilastossa Joutsan lukioon ensisijaisesti hakeneiden lukumääriä vuosien 2014–2021 ajalta.

Tagged with →