Joutsan Seudussa 14.4.2021 kuntavaaliehdokas Kalle Willman rikkoi hyvän maun rajat vihjatessaan, että Joutsan kunnassa palkankorotuksia myönnettäessä perusteena on suklaakakkutarjoilut. Jotta ei jäisi elämään väärä käsitys, selvennettäköön muutama kuntavaaliehdokkaan tietoisesti sivuuttama tosiasia.

Palkankorotukset jakautuvat kahteen erään eli %-pohjaiseen yleiskorotukseen ja paikalliseen järjestelyerään. Paikallinen järjestelyerä on 1.4.2021 lukien 0,8 % tavallisen kuukauden palkkasummasta. Joutsan kunnassa laskennan perusteena on käytetty marraskuun 2020 palkkasummia.

Palkkasummaan lasketaan mukaan kaikki paikallisen järjestelyerän piiriin kuuluville maksetut palkat työaikakorvauksineen lukuun ottamatta lomarahoja, lomakorvauksia, mahdollisesti maksettuja tulospalkkioita tai tavanomaisesta kuukaudesta poikkeavia eriä. Palkkasummaan lasketaan myös sijaisten ja muiden määräaikaisten, osa-aikaisten, työnantajan edustajien sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolisten palkat. Näin laskien järjestelyerän suuruus yhteensä on 5599,33 euroa.

Järjestelyerän jakamisesta on Kuntatyönantajien ohjeena, että paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.

Edellä selostettu Kuntatyönantajien ohje on Joutsassa toteutunut siten, että työnantajan edustaja on neuvotellut ja sopinut paikallisten pääluottamushenkilöiden kanssa painotukset, jotka toteuttavat järjestelyerän tarkoituksen. Palkkauksen vääristymiä on korjattu ja tehtävien vaativuuden arvioinnin kautta päädytty ratkaisuun, jonka Kunnanhallitus hyväksyi. Tehtäväkohtaisesti painotettu jako toteutettiin KVTES- ja Teknisen henkilöstön palkkoihin. OVTES-henkilöstön palkkoihin järjestelyerä jaettiin tasajaolla. Vuonna 2019 vastaavanlaisen järjestelyerän kohdennus painottui hoivahenkilöstön palkkojen harmonisointiin.

On vastuutonta tahallisesti kylvää epäluulon ja riidan siemeniä henkilöstöryhmien välille. Ammattinsa osaava henkilöstö kaikissa kunnan toiminnoissa ansaitsee arvostavan kohtelun niin sisäisiltä kuin ulkoisilta asiakkailtaan. Joutsan kunta työnantajana ja eri työehtosopimusalojen pääluottamushenkilöt ovat kykeneviä neuvottelemaan oikeudenmukaiset sopimukset silloin, kun siihen on tarvetta. Nyt oli, ja neuvottelupöydän ulkopuolelta on syytä olla huutelematta.

Maija Salonen
(kesk.)

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →