Joutsan kunta on saanut yhteensä runsaat 92.000 euroa valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021–2022.

Opetusministeri Jussi Saramo myönsi huhtikuun puolivälissä yhteensä 67,8 miljoonaa euroa täsmätoimiin koulutuksen alueellisen eriarvoistumisen torjumiseksi. Rahoitusta myönnettiin varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa ja laatua edistäviin toimenpiteisiin osana opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa.

Tasa-arvorahoituksen avulla vahvistetaan koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kohdentamalla tukea erityisesti kouluille, joiden sijaintialueilla perheiden tilanne ja muut sosioekonomiset tekijät voivat altistaa heikommille oppimistuloksille. Avustuksella on mahdollista tukea aiempaa yksilöllisemmin lasten ja nuorten oppimista ja auttaa vahvistamaan oppimista niillä alueilla, joilla oppimistulokset uhkaavat jäädä matalammiksi.

Esi- ja perusopetuksessa avustusta on mahdollista käyttää opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin sekä avustajien palkkaamiseen. Varhaiskasvatuksessa avustuksella voidaan palkata lisähenkilöstöä ja pienentää lapsiryhmien kokoa. Lisäksi avustuksella tehostetaan lapsen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä ja riittävän varhaista tukea.

Joutsan kunnalle esi- ja perusopetukseen myönnetty avustus on suuruudeltaan 57.000 euroa, varhaiskasvatukseen myönnetty avustus taas 35.680 euroa. Avustuksille löytyy kunnan kouluissa ja päivähoidossa useampia käyttötarkoituksia.

– Avustus käytetään hakemuksemme mukaisesti erityiseen tukeen, samanaikaisopetukseen sekä avustajapalveluihin. Avustusta voidaan käyttää myös opetusryhmien pienentämiseen joustavasti, kertoo Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka.

Opetusministerin myöntämää tasa-arvorahoitusta tälle ja ensi vuodelle sai kaikkiaan 117 varhaiskasvatuksen järjestäjää yhteensä 24,6 miljoonan euron verran ja 181 esi- ja perusopetuksen järjestäjää yhteensä 43,2 miljoonan euron verran.

Varhaiskasvatukseen tarkoitettua avustusta saivat varhaiskasvatusta järjestävät kunnat ja kuntayhtymät, esi- ja perusopetukseen tarkoitettua avustusta kunnat, kuntayhtymät sekä yksityiset yhteisöt, joilla on esiopetuksen ja perusopetuksen järjestämislupa.

Tarja Kuikka