Joutsan kunta kerää parhaillaan tietoa kuntalaisten kokemasta hyvinvoinnista. Kunta on avannut tämän viikon maanantaina kolmen viikon ajaksi verkkokyselyn, jolla halutaan kerätä lisätietoa edellisen valtuustokauden ajan hyvinvointikertomukseen ja tulevan valtuustokauden hyvinvointisuunnitelman laatimista varten.

Tärkeintä kyselyssä on tietää, miten kuntalaiset kokevat Joutsan asuinpaikkana, miten he kokevat oman hyvinvointinsa ja minkä asioiden kunnan alueella he katsovat siihen vaikuttavan, kertoo Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka.

– On tärkeää saada tietoa siitä, millä tavoin Joutsan luonto, rakennettu ympäristö ja palvelut edistävät kuntalaisten hyvinvoinnin kokemusta. Kyselystä saatu tieto hyödyntää seuraavan valtuustokauden ajan toiminnan suunnittelua ja resurssien ohjausta, sanoo Sirkka.

Hän jatkaa nyt käynnissä olevan hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyön ajoittuvan haastavaan ja mielenkiintoiseen aikaan.

– Olemme elämässä toivottavasti koronapandemian käännekohtaa rokotesuojan laajentuessa, mutta olemme samalla kiinnostuneita siitä, millä tavoin eri rajoitukset ja sulkutoimet ovat vaikuttaneet ihmisten hyvinvoinnin kokemukseen. Myös omalla tahollaan etenevä soteuudistus ja sen mahdollinen toteutuminen tulevat vaatimaan kuntien ja alueiden yhteistyötä sekä selkeää roolitusta hyvinvoinnin edistämisessä.

Toukokuun 9. päivään asti avoinna olevaan hyvinvointikyselyyn voi vastata Joutsan kunnan nettisivujen kautta. Sivuilla on kyselyyn johtava linkki, jota klikkaamalla avautuu runsaat kymmenkunta kysymystä sisältävä sähköinen lomake.

Vastaamiseen voi Mika Sirkan mukaan saada tarvittaessa ohjausta Joutsan ja Leivonmäen kirjastoissa ja kunnanviraston asiointipisteellä. Tällöin toiveena on, että asioinnin ajankohta sovitaan asiointipaikan kanssa etukäteen, jotta henkilökunnan edustaja voi avustaa vastaamisessa.

Verkon ohella kyselyyn voi vastata myös perinteiseen tapaan paperilla.

– Mikäli kyselyyn haluaa vastata paperilomakkeella, on tähän vastaamiseen rajallinen määrä paperilomakkeita saatavilla kunnanviraston asiointipisteeltä sekä kirjastosta näiden palvelujen aukioloaikoina, sanoo Sirkka.

Kysely toteutetaan nimettömänä, mutta halutessaan osallistua vastanneiden kesken toteutettavaan arvontaan, kyselyyn voi jättää arvontaa varten yhteystietonsa. Arvontaan ilmoittautumisesta huolimatta vastaukset käsitellään nimettöminä erikseen.

Tarja Kuikka

Tagged with →