Jousan kylän vaiheita -kirja on parhaillaan mukana Vuoden kotiseututeos -kilpailussa. Kilpailuun ehdotettiin kaikkiaan 35 suomalaista kotiseutukirjaa eri puolilta maata, ja tästä joukosta valitaan finaaliin pääsevät teokset loppukesällä. Finalistivalinnat tekee Suomen Kotiseutuliiton asettama raati, jonka puheenjohtajana toimii historioitsija ja kotiseutukirjojen asiantuntija Jukka Hako.

Finalistien joukosta voittajan valitsee Museoviraston pääjohtaja Tiina Merisalo. Voittaja julkistetaan lokakuussa pidettävillä Turun kirjamessuilla.

Vuoden kotiseututeoksen palkitsemisella Suomen Kotiseutuliitto haluaa kannustaa kotiseutukirjojen tekijöitä ja tuoda näkyvyyttä kotiseutukirjallisuudelle. Liitto on jakanut tunnustusta vuodesta 2009 lähtien. Viime vuonna Vuoden kotiseututeokseksi valittiin Kanta-Hämeen Tammelan kahdesta kylästä kertova teos Yks raitti – kaks kyllää: Hykkilän ja Lunkaan kyläkirja.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maan suurimmista kansalaisjärjestöistä. Kotiseutuliitto vaalii kulttuurin monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä, nostaa esille paikalliskulttuureita, tukee kotiseututyötä sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun.

Liiton jäsenistöön kuuluu yli 700 kotiseutu-, kaupunginosa- ja muuta yhdistystä, 102 kuntaa ja maakuntien liitot. Kotiseutuliiton jäsenkentässä toimii noin 150.000 aktiivista kansalaista.

Tarja Kuikka