Ensimmäisen koronarokotuksen on saanut THL:n ylläpitämän valtakunnallisen koronarokotustilaston mukaan Joutsassa ja Luhangassa noin viidesosa kuntien asukkaista. Joutsassa oli eilisaamuun mennessä rokotettu tilaston mukaan 20,3 prosenttia kuntalaisista ja Luhangassa 20,1 prosenttia kuntalaisista.

Pisimmälle rokotukset olivat edenneet Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen kunnista Pihtiputaalla, Kyyjärvellä, Viitasaarella ja Karstulassa, joissa kaikissa ensimmäisen koronarokotuksen oli saanut eilisaamuun mennessä runsaat 30 prosenttia kuntalaisista. Koko sairaanhoitopiirin alueen rokotuskattavuus oli 19,2 prosenttia eli jonkin verran vähemmän kuin maakunnista esimerkiksi Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä (26,9 %) ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä (21 %).

Ikäryhmittäin tarkastellen suurin rokotekattavuus on THL:n ohjeistamasta rokotusjärjestyksestä johtuen yli kahdeksankymmentävuotiaiden ikäryhmässä. Ensimmäisen koronarokotuksen oli saanut tiistaiaamuun mennessä tästä ikäryhmästä Joutsassa 78,6 prosenttia ja Luhangassa 44,8 prosenttia.

70–79-vuotiaiden rokotekattavuudessa kiritään kuitenkin koko ajan, sillä rokotuksia seudulla operoiva Keski-Suomen seututerveyskeskus keskitti rokotukset tähän ikäryhmään THL:n ohjeistuksen mukaan maaliskuun puolivälissä. Keskittämisen tavoitteena oli saada yli seitsemänkymppiset rokotettua mahdollisimman nopeasti, sillä he kuuluvat koronan suhteen suurempaan riskiryhmään kuin alle seitsemänkymppiset riskiryhmäläiset, joiden rokotusajanvaraus ehdittiin myös jo käynnistää.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on arvioitu, että alueen yli 70-vuotiaat saadaan rokotettua noin huhtikuun puoliväliin mennessä.

Eilisaamuun mennessä Joutsan 75–79-vuotiaista runsas puolet (57,7 %) ja Luhangan saman ikäisistä hieman useampi (70,8 %) oli saanut ensimmäisen koronarokotuksen. Nuorempien yli seitsemänkymppisten osalta rokotekattavuus oli pienempi, heistä ensimmäisen rokotuksen oli ehtinyt Joutsassa saada vasta alle viidesosa (17,4 %) ja Luhangassa noin kaksi viidesosaa (39 %).

Näiden ikäryhmien rokotekattavuus on noussut ja nousee edelleen nopeasti paitsi rokotusten keskittämisen takia, myös koska seututerveyskeskuksen käytettävissä on nyt aiempaa enemmän rokoteannoksia. Seututerveyskeskus on kertonut saaneensa viime viikolla ja saavansa myös tulevilla viikoilla aiempaa suuremman erän rokoteannoksia.

Tarja Kuikka