Joutsan kunta aikoo myydä huutokaupalla Myllytien varrella Härkäranta-nimisellä kiinteistöllä sijaitsevan vanhan teollisuushallin. Kyse on huonokuntoisesta, kunnalle tarpeettomasta ja turhia kuluja aiheuttavasta teollisuushallista, joka aiotaan myydä purkukuntoisena huutokaupat.comissa.

Kiinteistön maa-aluetta ei olla myymässä, sillä kiinteistön sijaintia pidetään hyvänä, ja tästä johtuen aluetta katsotaan olevan mahdollista kehittää tulevaisuudessa muun muassa kaavoituksella.

Kunnanhallituksen käsitellessä maanantaina teollisuushallin myyntiä kunnanhallituksen jäsen Iiris Ilmonen (kok.) esitti, että kiinteistö myytäisiin kokonaisuudessaan, eli myös maa-alue myytäisiin. Ilmosen esitystä ei kuitenkaan kannatettu, vaan kunnanhallitus päätti laittaa myyntiin pelkän kiinteistöllä olevan teollisuushallin.

Kunnanhallitus käsitteli maanantaina myös Mieskonmäen entisen koulun myyntiä. Kunnanjohtajan esityksenä kokouksessa oli, että Mieskonmäessä sijaitsevalla Toivo-nimisellä kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset – siis koulurakennus, pihasauna, kellari ja jätekatos – laitettaisiin myyntiin, mutta kunnanhallitus päätti siirtää asian myöhemmin käsiteltäväksi.

Myyntiaikeiden taustalla on koulun käyttöasteessa tapahtunut merkittävä lasku. Sen takia kiinteistön ylläpitämistä ei enää nähdä kunnassa järkevänä.

Muiden kiinteistöjen myyntiaikeiden lisäksi kunnanhallitus käsitteli myös metsätilojen myyntiä. Teknisellä ja ympäristöosastolla on tehty aiheeseen liittyen selvitystä ja pyritty etsimään muun muassa pieniä yksittäisiä myytäväksi sopivia metsäkiinteistöjä.

Kunnanjohtajan esityksenä kokouksessa oli laittaa myyntiin kaikkiaan kahdeksan metsätilaa, jotka ovat pinta-alaltaan vajaasta hehtaarista vajaaseen 20 hehtaariin. Kunnanhallitus päätyi kuitenkin siirtämään myös metsätilojen myynnin myöhemmin käsiteltäväksi.

Tarja Kuikka