Joutsassa ja Leivonmäellä oli todettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän tartuntatautirekisterin mukaan eilisaamuun mennessä seitsemäntoista koronavirustartuntaa. Luhankaa ei ole toistaiseksi THL:n koronatartuntatilastossa nähty, mikä kertoo siitä, että tartuntojen määrä kunnassa on jotain nollan ja neljän väliltä. Joutsan Seudun saamien tietojen mukaan Luhangassa on kuitenkin tiettävästi todettu muutama tartunta tähän mennessä.

Seutukunnalla todettujen koronatartuntojen määrä on vielä maltillinen, mutta se on herättänyt kysymyksen, minkä verran seudulla ylipäätään tehdään koronatestejä. Seudulla tehdään koronatestejä Joutsan terveysasemalla, joten JS selvitti testimääriä Keski-Suomen seututerveyskeskukselta.

Koronanäytteitä otetaan Joutsan terveysasemalla osastonhoitaja Merja Sivanteen mukaan tällä hetkellä viitenä päivänä viikossa eli maanantaista perjantaihin, viidestä viiteentoista näytettä per päivä. Viikkotasolla tämä tarkoittaa siis vähimmillään runsasta pariakymmentä testiä per viikko.

Koronanäytteenotto käynnistyi Joutsassa viime vuoden elokuussa, sitä ennen testejä tehtiin Keski-Suomen seututerveyskeskuksen kunnista vain Laukaassa ja Keuruulla. Kuluneiden noin kahdeksan kuukauden aikana Joutsan testimäärissä ei ole Merja Sivanteen mukaan tapahtunut suuria muutoksia.

– Testejä tehdään viikkotasolla edelleen sama määrä kuin mitä on tehty aiemmin, kertoo Sivanne.

Mitä koronatestissä käyneiden ikään tulee, Sivanne sanoo testissä käyneen tasaisesti eri ikäryhmän edustajia, lapsia tosin vähemmän.

Yhteenvetona Joutsan seutukunnalla tehtävistä testimääristä ja todetuista tartunnoista voinee siis todeta, että tartuntoja todetaan lopulta selvästi vähemmän kuin mitä testejä tehdään. Käytännössä kaikki seudulta koronatestiin hakeutuvat eivät tietenkään välttämättä käy Joutsan terveysasemalla testissä, vaan osa hakeutunee testiin yksityiselle puolelle. Nämä testimäärät kirjautuvat luonnollisesti yksityisen toimijan omiin tilastoihin, mutta mahdolliset todetut tartunnat kirjataan kuitenkin henkilön kotikunnan tilastoon.

Kun siis huomioidaan myös yksityisellä puolella tehtävät mahdolliset testit, voi seudulta koronatestiin hakeutuvien määrä olla vielä suurempi. Tällöin seudulla todettujen tartuntojen määrä suhteessa testimääriin pienenee entisestään.

Tarja Kuikka