Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon ja Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäen kaavailtu fuusio toteutuu ensi vuoden alusta. Molempien yhdistysten valtuustot päättivät yhdistymisestä viime torstaina omissa kevätkokouksissaan.

Yhdistykset kertovat yhteisessä tiedotteessaan valtuustojensa pitävän tärkeänä sitä, että toimialueen metsänomistajille turvataan monipuoliset paikalliset metsäpalvelut ja metsänomistajien etujen ajamisesta huolehditaan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Metsänhoitoyhdistyksen tärkeimmiksi tavoitteiksi yhdistykset nimeävät vahvan roolin puumarkkinoilla ja puukaupan kilpailun ylläpitämisessä. Yhdistysten edunvalvonnallisina kärkituotteina Mhy Etelä-Savo ja Mhy Kangasniemi-Pieksämäki pitävät puukaupan toimeksiantoihin perustuvaa puukaupan kilpailutusta sekä katkonnan ja korjuun valvontaa.

– Metsäasiantuntijoiden ja palvelutoimistojen verkosto pidetään laajana, joka takaa metsänomistajille vahvan palvelutason ja hyvän asiakaskokemuksen. Palvelut saa jatkossa myös uuden OmaMetsä-verkkopalvelun kautta. Sijaisjärjestelyt ovat toteutettavissa kaikissa toimenkuvissa, joka vähentää riskiä palvelutuotannon haavoittuvuudesta, Mhy Etelä-Savon ja Kangasniemi-Pieksämäen tiedotteessa kerrotaan yhdistymisen seurauksista.

Yhdistysten mukaan metsänomistajilla on jatkossa käytettävissä entistä laajemmat erikoispalvelut muun muassa omistusjärjestelyihin, metsäkiinteistökauppaan, metsäsuunnitteluun ja metsäteiden rakentamiseen liittyen.

– Isommassa yhdistyksessä toimintoja saadaan tehostettua ja päällekkäisiä toimintoja karsittua. Ison yhdistyksen vaikuttavuus nähdään vahvempana valtakunnallisessa päätöksenteossa. Tiedotus metsänomistajien suuntaan tehostuu yhdistyskoon kasvaessa, yhdistykset toteavat.

Fuusion jälkeen Mhy Etelä-Savon toimialueeseen kuuluvat Enonkoski, Hirvensalmi, Joutsa (pois lukien Leivonmäki), Juva, Kangasniemi, Mikkeli (pois lukien Ristiina ja Suomenniemi), Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava.

Yhdistyksellä tulee olemaan alueellaan 19 palvelutoimistoa ja 19.200 yksityismetsänomistajaa, joiden metsäpinta-ala on 743.000 hehtaaria. Yhdistyksen jäsenmäärä on lähes 12.000 ja jäsenillä on metsää 487.000 hehtaaria.

Toimialueen yksityismetsien kestävä hakkuusuunnite on 4,7 miljoonaa kuutiometriä. Yhdistyksen liikevaihto on yli 20 miljoonaa euroa. Yhdistys työllistää metsureita, yrittäjiä ja toimihenkilöitä lähes 300 henkilötyövuoden verran. Toimihenkilöitä tulee olemaan 85.

Tarja Kuikka