Luhangan kunnan sosiaalipalvelut siirtyivät maaliskuun alussa Joutsan kunnan sosiaalipalveluiden hoidettavaksi. Näin ollen perusturvalautakunnan alaisten asioiden hallinnon järjestäminen Luhangassa tulee miettiä uudestaan, kun sosiaalipalvelut ostetaan sopimuksella toisesta kunnasta. Perusturvalautakunnan tulee huomioida kunnan rekrytointivaikeudet sekä virassa olevien viranhaltijoiden työkuormitus. Pääperiaate on, että hallinto tulee muodostaa yksilön oikeusturva huomioiden.

Perusturvalautakunta pohti huhtikuun kokouksessaan mahdollisia vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto on, että perustetaan yhteinen perusturvalautakunta sekä yksilöjaosto Joutsan kunnan kanssa, missä luhankalaiset jäsenet ovat edustettuina. Tässä vaihtoehdossa Luhangan perusturvalautakunta lakkautettaisiin kokonaan. Toinen vaihtoehto on, että perusturvalautakunta jatkaa Luhangan kunnan toimielimenä samalla tavalla kuin tälläkin hetkellä. Tässä mallissa rekrytointiongelmat ja/tai viranhaltijoiden työkuormitus tuovat oman haasteensa. Kolmas vaihtoehto on Luhangan perusturvalautakunnan lakkauttaminen, jolloin perusturvalautakunnan asioiden käsittely tapahtuisi jatkossa Luhangan kunnanhallituksen alaisuudessa.

Joka tapauksessa sosiaalitoimen toimivaltamuutokset vaativat hallintosääntömuutoksen ennen kesää, jotta toimivalta on niillä toimielimillä, joissa se sopimuksen voimaan tullessa pitää olla. Kokouksessa käsiteltiin mahdollisia vaihtoehtoja ja puheenjohtajan ehdotuksesta asian käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.

Jonna Keihäsniemi