Joutsan kunnanhallitus on nimennyt rakennustoimikunnat Palvelukeskus Jouseen rakennettavan sairaanhoidon, kuntoutuksen ja kotiin vietävien palvelujen yksikön (sakuko) rakennushankkeelle sekä suun terveydenhuollon ja ruokapalvelujen rakennushankkeelle.

Toimikuntien on tarkoitus valvoa oman hankkeensa suunnittelua ja toteutusta, muun muassa ohjata hankkeen suunnittelua ja suunnittelun laatutasoa, valmistella oleelliset suunnittelumuutokset ja seurata hankkeen kustannuksia.

Sakuko-hankkeen rakennustoimikuntaan nimettiin Joutsan kunnan edustajina kunnanjohtaja Harri Nissinen, tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, teknisen- ja ympäristöosaston työpäällikkö, asumispalvelujen ja hoitotyön esimies Sirpa Koskenlaine sekä kotihoidon esimies Marjatta Virtanen.

Kunnan luottamushenkilöjäseninä toimikuntaan nimettiin Heikki Kuurne, Leo Niinikoski ja Jarmo Liukkonen. Heistä Kuurne toimii yhdessä teknisen johtajan kanssa työmaakokouksissa toimikunnan edustajana.

Asiantuntijajäseninä sakuko-hankkeen rakennustoimikuntaan nimettiin hankkeen rakennuttaja- ja valvontatehtävistä vastaava konsultti Tommi Karhu Brado Oy:stä ja pääsuunnittelija Salla Raappana Arkkitehtipalvelut Oy:stä. Lisäksi toimikuntaan nimettiin seututerveyskeskuksen tekninen isännöitsijä ja Joutsan vuodeosaston osastonhoitaja.

Suun terveydenhuollon ja ruokapalvelujen rakennushankkeen rakennustoimikuntaan kunnanhallitus nimesi niin ikään kunnan edustajia, asiantuntijajäseniä sekä muutamia muita jäseniä.

Kunnan edustajiksi nimettiin kunnanjohtaja Harri Nissinen, tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, teknisen ja ympäristöosaston työpäällikkö sekä ravitsemispäällikkö Pirjo-Liisa Räsänen. Kunnan luottamushenkilöjäseninä toimikuntaan nimettiin Heikki Kuurne, Leo Niinikoski ja Jarmo Liukkonen. Heistä Kuurne toimii tässäkin toimikunnassa teknisen johtajan kanssa toimikunnan edustajana työmaakokouksissa.

Lisäksi suun terveydenhuollon ja ruokapalvelujen rakennushankkeen rakennustoimikuntaan nimettiin Keski-Suomen seututerveyskeskuksen ylihammaslääkäri, seututerveyskeskuksen terveyskeskushammaslääkäri ja seututerveyskeskuksen tekninen isännöitsijä.

Asiantuntijajäseninä toimikunnassa tulevat olemaan rakennushankkeen rakennuttaja- ja valvontatehtävistä vastaava konsultti sekä pääsuunnittelija, jotka molemmat nimetään myöhemmin.

Tarja Kuikka