Joutsan Lämpö Oy:n hakelämpölaitokselle rakennetaan savukaasujen hukkalämmön talteenottojärjestelmä eli niin sanottu savukaasupesuri. Laitteisto ottaa talteen savukaasuista hukkalämpöä, joka ohjataan kaukolämpöverkostoon. Samalla pesuri puhdistaa savukaasuja.

Savukaasupesuri rakennetaan kevään ja kesän aikana, jotta se on käytössä ensi syksynä alkavalla lämmityskaudella. Investoinnin arvo on noin 900.000 euroa.

– Usein teollisessa toiminnassa joudutaan tekemään kompromisseja talouden ja ympäristösuojelun välillä. Savukaasupesuri-investoinnissa hyötyvät kaikki. Saamme merkittävän määrän hukkalämpöä hyödyksi kaukolämpötuotannossa ja pystymme siten leikkaamaan polttoainekustannuksia. Tämän lisäksi Joutsan lämmöntuotannon päästöt leikkautuvat tehokkaasti, sanoo Joutsan Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

Investoinnin odotetaan vähentävän vuotuista polttoaineen käyttöä jopa yli 20 prosenttia. Tämä vastaa hieman alle 2.000 kiintokuutiometriä säästyvää puupolttoainetta vuodessa.

Hiukkaspäästöjen arvioidaan putoavan noin 75–90 prosenttia ja rikkioksidipäästöjen jopa 95–100 prosenttia. Prosessissa haitta-aineet erottuvat savukaasupuhdistimen lauhdeveteen, joka ohjataan Joutsan kunnan viemäriverkostoon ja edelleen jätevedenpuhdistamolle.

Noin 900.000 euron investoinnin takaisinmaksuajan arvioidaan olevan alle kahdeksan vuotta. Joutsan Lämpö Oy on saanut hankkeeseen Business Finland Oy:n investointitukea 160.000 euroa.

Savukaasupesurin laitetoimittajaksi on kilpailutuksen perusteella valittu kotimainen perheyhtiö Condens Heat Recovery Oy. Hankkeen johdosta vastaa lämpökeskuksen toimintaa hoitava Elvera Oy.

Hankkeeseen kuuluvat maansiirtotyöt, rakennustekniset työt sekä sähkötekniset työt kilpailutetaan kevään aikana.

Markku Parkkonen

Tagged with →