Pääsiäisen tienoilla julkistetuille kuntien tilinpäätöksille on ollut tänä vuonna tyypillistä ylijäämäiset tulokset. Monet kunnat ovat tehneet plussatulosta, jonka yhtenä selittävänä tekijänä ovat olleet valtion avokätiset koronatuet. Luhangassa hyvään tulokseen vaikutti myös Seututerveyskeskuksen laskutustasaus, joka toi tällä kertaa Luhangalle lisäeuroja tilinpäätökseen. Ilman näitäkin satunnaisia eriä Luhanka olisi tehnyt plussatuloksen.

Joutsassa ei käynyt aivan näin hyvin, sillä kunta jäi lopulta reilut puoli miljoonaa miinukselle. Pahempaakin aavisteltiin, sillä kunnan alkuperäisessä vuoden 2020 budjetissa ennusteltiin miljoonan euron miinusta. Eli alkuperäisarvioon nähden Joutsan kunnankin vuosi 2020 sujui hyvin.

Sekä Joutsassa että Luhangassa on huomattavaa velan kasvu. Luhangassa kunnan velka asukasta kohden kasvoi vuoden 2020 aikana vajaasta 3.000 eurosta yli 4.000 euroon. Joutsassa velka asukasta kohden kasvoi vajaasta 3.000 eurosta vajaaseen 4.000 euroon. Luhangassa velan kasvu selittyy valokuitutakauksiin otetulla lainalla. Joutsassa velkarahalla taas on rakennettu sote-tiloja.

Molemmilla kunnilla on edelleen kohtuullinen määrä kertynyttä ylijäämää taseissaan. Näin ne tulevat kyllä selviämään huonoissakin talousoloissa vähintään muutaman vuoden eteenpäin. Ja sen jälkeenhän sote-uudistus ratkaisee suurimman osan kuntien talousongelmista kertaheitolla – mikäli uudistus toteutuu.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →