Joutsan kirkkoneuvosto hyväksyi viime viikon kokouksessaan hautausmaakatselmuksen muistion. Joutsan ja Leivonmäen hautausmailla on yhteensä kaadettavia puita noin 50 kappaletta. Joutsan hautausmaalla työryhmä on merkannut 26 kappaletta kaadettavia puita. Puiden kaatoon on ollut kunnalta lupa vuoden 2020 loppuun, mutta kunnalle on tehty jatkolupahakemus tälle vuodelle hautausmaan puiden poistoon. Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti annettujen tarjousten perusteella Joutsan ja Leivonmäen hautausmaiden merkittyjen puiden poistamiseen Jyväskylän Arboristipalvelun.

– Heti tiistaina pääsiäisen jälkeen alkoi puiden poisto Joutsan hautausmaalla. Keskiviikko menee myös Joutsassa, ja torstaina työkone siirtyy Leivonmäen hautausmaalle. Alueella on noudatettava erityistä varovaisuutta ja asianmukaiset portit ja nauhat on laitettu paikalleen estämään ylimääräistä kulkua työmaalla, toteaa Joutsan seurakunnan hallintojohtaja Heikki Kangas.

Seurakunnalla on meneillään pystykauppa Metsä Groupin kanssa, johon vedoten Metsä Group on valmis ostamaan hautausmailta poistettavat puut ja hakkuutähteet hankintakaupalla. Hankintahinta määräytyy puumäärän mukaan ja puukauppa on oltava tiedossa ennen puiden kaatamista, jotta ne voidaan katkoa metsäyhtiölle sopivilla mitoilla ja laatuvaatimuksilla. Kirkkoneuvosto valitsi kuitenkin yksimielisesti kokouksessaan puiden ostajaksi tehtyjen tarjousten perusteella Metsäpalvelu Heimosen. Ennen päätöstä kirkkoneuvosto sai kuulla puut leimanneen työryhmän näkemyksiä puutavaralajin jakaumasta.

Luhangan hautausmaalla ei tällä hetkellä ole tarvetta puiden poistamiseen, mutta sen sijaan kesäkirkon ympärillä todettiin olevan raivauksen tarvetta sekä rajan selvittämistä. Luhangan kunta on toivonut puiden poistamista kirkon ympäriltä, jotta kirkko pääsisi paremmin esille. Kunnanjohtaja on alustavasti ehdottanut, että puiden poistamisen voisi suorittaa kunta, jolloin seurakunnalle ei tulisi kuluja. Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä tutustuu kaadettaviin puihin yhdessä kunnanjohtajan kanssa ja antaa tästä lausuntonsa. Kirkkoneuvosto valitsi luhankalaisen edustajan, Teuvo Jaakkolan, valitsemaan poistettavat puut kesäkirkon ympäriltä.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Tiistaina Joutsan hautausmaalla alkoi merkittyjen puiden poistaminen.