Koronavirusepidemian yhteydessä on puhuttu jonkin verran myös maan sisäisestä muuttoliikkeestä. Innokkaimmat maaseudun puolestapuhujat ovat ennustelleet muuttoaaltoa koronaturvallisiin maaseutukuntiin.

Joutsan Seudun tekemän analyysin mukaan Luhankaan muutti vuonna 2020 huomattavasti enemmän väkeä kuin normaalisti. Joutsassa kuntaan muuttaneiden määrä puolestaan oli hiukan normaalivuotta pienempi, joten seutukunnan tasolla koronavuosi oli tässä suhteessa melko tarkkaan normaali.

Tarkastelussa huomioitiin ainoastaan ne kansalaiset, jotka muuttivat muualta Suomesta Joutsaan tai Luhankaan. Laskelma ei kerro sinänsä väestömäärän muutoksista, vaan ainoastaan siitä, kuinka moni henkilö vuosittain on Joutsaan tai Luhankaan muuttanut. Vuosittaisia tilastoja muuttoliikkeestä on käytettävissä vuodesta 1980 lähtien.

Vuosina 1980–2019 Joutsaan muutti keskimäärin 196 henkilöä vuodessa ja Luhankaan 34 henkilöä vuodessa. Keskimäärin seudulle muutti siis vajaat 20 henkilöä joka kuukausi.

Sivukommenttina todettakoon, että kuntiin muuttaneiden määrästä kertyy 40 vuoden aikana varsin iso määrä ihmisiä: Joutsassa lähes 8.000 ja Luhangassakin yli 1.300.

Jos tarkastellaan pelkästään 2000-luvun tai 2010-luvun muuttomääriä, pysyvät keskimääräiset luvut suunnilleen samoina. Esimerkiksi vuosina 2010–2019 Joutsaan muutti vuodessa keskimäärin 191 henkilöä ja Luhankaan 35.

Vuonna 2020 Joutsaan muutti Tilastokeskuksen tietojen mukaan 180 henkilöä eli 10–15 henkilöä vähemmän kuin pitkällä aikavälillä keskimäärin. Luhankaan taas muutti vuonna 2020 peräti 46 henkilöä, mikä on kolmanneksen enemmän kuin edeltävinä 40 vuotena keskimäärin.

Joutsan lukema sopii normaalin vuosivaihtelun piiriin, eivätkä Luhangan muuttoryntäyksenkään syyt tietenkään ilmene tilastoista. Joka tapauksessa on varsin mahdollista, että Luhangan kasvaneet muuttoluvut johtuivat ainakin osittain koronavirusepidemiasta.

Markku Parkkonen

Tagged with →