Joutsan kunnan perusopetuksessa oleva teknisen työn lehtorin virka muutetaan elokuun alusta alkaen päätoimiseksi käsityön tuntiopettajan toimeksi. Viran tämänhetkinen haltija jää 1.8. alkaen eläkkeelle ja tästä syystä kunnassa tulisi harkittavaksi viran auki asettaminen.

Perusteita teknisen työn lehtorin viralle ei kuitenkaan enää ole, sillä virka osa-aikaistettiin jo vuonna 2015, koska siihen vaadittuja opetusvelvollisuustunteja ei saatu useaan vuoteen täytettyä oman oppiaineen tunneista. Näin ollen virka muutetaan elokuun alusta alkaen tuntiopettajuudeksi.

Myös tehtävänimike muutetaan, koska tekninen ja tekstiilityö ovat uudessa opetussuunnitelmassa muuttuneet käsityön yhteiseksi oppiaineeksi.

Tarja Kuikka

Tagged with →