Suomen elokuvasäätiö on myöntänyt Joutsan Kinolle 2.600 euroa alueellista toimintatukea. Elokuvasäätiö jakoi maaliskuussa runsaat 722.000 euroa käsikirjoitusapurahoina, elokuvateatterien alueellisena toimintatukena sekä pieneltä osin myös muina tukina kuten esimerkiksi kulttuuriviennin materiaalitukena elokuvien kansainvälisiä markkinointimateriaaleja varten.

Myönnetystä tuesta runsaat 502.000 euroa oli elokuvateattereiden alueellista toimintatukea. Sitä myönnettiin kaikkiaan 101 teatterille.

Joutsan kunnan omistamaa Joutsan kinoa pyörittävän Eero Peltoniemen mukaan elokuvateattereiden alueellinen toimintatuki on tarkoitettu lähinnä pienillä paikkakunnilla toimiville elokuvateattereille. Tuen avulla pyritään monipuolistamaan elokuvateattereiden ohjelmistoa.

– Tukeen oikeuttavia menoeriä ovat kustannukset, jotka syntyvät lapsille, koululaisille ja nuorille järjestettävien elokuvanäytösten elokuvien vuokrista. Samoin erilaisten erityisryhmien jäsenille järjestettävien esitysten kustannukset oikeuttavat alueelliseen toimintatukeen, kertoo Peltoniemi.

Korona-aika on tuonut Peltoniemen mukaan kaikille elokuvateatterille ylimääräisiä kustannuksia ja toisaalta vienyt lähes kaikki lipputulot. Suomen elokuvasäätiö myönsi aiemmin elokuvateattereille lisätoimintatukea, jonka tarkoitus on ollut korvata osittain koronasta aiheutuvia ylimääräisiä kuluja. Tätä lisätoimintatukea Joutsan Kino sai viime vuonna elokuvasäätiöltä 1.710 euroa.

Tarja Kuikka