Luhangan kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan viime viikolla, että kunta korottaa jätemaksujaan kymmenellä prosentilla. Korotus tulee voimaan takautuvasti kuluvan vuoden alusta lukien.

Lain mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Luhangan tekemän reippaan korotuksen perusteena on se, että tähän asti maksuilla ei ole pystytty kattamaan jätehuollon kustannuksia. Esimerkiksi vuonna 2019 jätehuolto tuotti kunnalle 12.600 euroa alijäämää. Nyt suunnitellulla korotuksella kunnan pitäisi pystyä kattamaan alijäämä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi taksojen korotuksen yksimielisesti. Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä totesi, että nyt tehty korotus ei vielä kata mahdollisesta muovinkeräyksestä syntyviä kuluja. Kunnassa ei tällä hetkellä ole muovinkeräyspistettä, mutta jos sellainen kuntaan tulee, tietäisi se todennäköisesti lisäkorotuksia jätetaksaan.

Markku Parkkonen

Tagged with →