Luhangan kunnanvaltuusto päätti viime viikon kokouksessaan, että kunnan päivähoito eli viralliselta nimeltään varhaiskasvatus siirretään hallinnollisesti perusturvan alaisuudesta sivistystoimen alaisuuteen.

Siirtoa perustellaan muun muassa sillä, että päivähoidon siirtyessä sivistystoimen alaisuuteen varhaiskasvatus nousee esille entistä paremmin lasten perusoikeuksien kannalta. Hoitoa aletaan tarkastella siitä näkökulmasta, että lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen, jolloin ”sosiaalipalveluleima” katoaa.

– Merkittävä perustelu päivähoidon siirtymiselle sivistystoimen alaisuuteen on lapsen kannalta mahdollisuus eheään oppimispolkuun. Tämä merkitsee kasvun, kehityksen ja oppimisen jatkumon varmistamista ja sen edellytysten luomista varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen. Tavoitteena on, että lapsi voi siirtyä nykyistä joustavammin varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen, todetaan asian valmistelutekstissä.

Hallinnollisesta siirrosta päätettiin valtuustossa yksimielisesti. Kokoomuksen valtuutetut ja kunnanhallituksen jäsenet Aki Virtaniemi ja Hilkka Weijo olivat kunnanhallituksen käsittelyssä toivoneet vielä lisäselvityksiä asiassa.

– En vastusta tätä siirtoa, mutta ei ole esitetty suunnitelmaa siitä, miten siirto käytännössä toteutetaan, totesi Aki Virtaniemi valtuuston kokouksessa.

Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä vakuutti, että tällainen suunnitelma on kunnassa olemassa.

Hilkka Weijo esitti kokouksessa huolensa siitä, miten resurssit sivistystoimessa riittävät hoitamaan päivähoidon hallintoa.

Keskustan Pirkko Vilkman katsoi, että päivähoito kuuluu sivistystoimeen. Hän ei nähnyt hallinnollisessa siirrossa ongelmaa, etenkään, kun kunnan päivähoito on yhdistetty yhteen toimipisteeseen koulun yhteyteen.

Keskustan Marjo Merivirta totesi, että siirto sivistystoimeen tuo varhaiskasvatuksen nykyajan vaatimusten tasolle ja tasavertaistaa palveluja.

Siirron taustalla on myös se, että Luhangan perusturvan hallinnossa on edessä iso resurssiongelma: kunnassa ei käytännössä pian ole ketään hoitamassa perusturvajohtajan tehtäviä. Jo eläkkeelle siirtynyt perusturvajohtaja on hoitanut tehtävää väliaikaisena talven aikana, mutta tämäkin järjestely päättynee keväällä. Luhanka yritti rekrytoida uutta perusturvajohtajaa, mutta virkaa ei saatu täytetyksi. Luhanka suunnittelee hallintoon muutenkin isoa remonttia, joka saattaa johtaa lautakuntien lakkauttamiseen.

Markku Parkkonen

Tagged with →