Nelostien remonttihankkeelle Hartolan ja Oravakiven välillä on valittu urakoitsijaksi GRK Infra Oy. Lisäksi hankkeen rakennuttajakonsultiksi on valittu Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.

Varsinaiset rakennustyöt päästään suunnitelmien mukaan aloittamaan kesällä 2021. Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää pohjaveden pilaantumisriskiä ja meluhaittoja. Hankkeen kustannusarvio on 26 miljoonaa euroa ja sen tavoitteena on valmistua syksyllä 2023.

Vaikka urakka-alue on kokonaisuudessaan Hartolan kunnan alueella, on tieremontti myös joutsalaisten kannalta erittäin tärkeä, koska suurin osa Joutsaan ja Joutsasta pois suuntautuvasta liikenteestä kulkee kyseistä Nelostien osuutta pitkin.

Valtatien 4 väli Hartola–Oravakivensalmi on osa laajempaa valtatien 4 parantamishanketta välillä Lusi–Vaajakoski. Hartolan kunnan alueella sijaitseva aikanaan toteuttamatta jäänyt osahanke on noin 12 kilometrin mittainen tieosuus, jota nyt lähdetään rakentamaan. Hankkeessa parannetaan valtatietä nykyvaatimuksia vastaavaksi ja rakennetaan muun muassa uusi keskikaiteellinen ohituskaistaosuus uudelle tielinjaukselle, uutta melusuojausta sekä pohjavesisuojaus noin yhdeksän kilometrin osuudelle.

Markku Parkkonen

Tagged with →