Joutsan kunnanhallitus on hylännyt kunnan viestintäsuunnitelmaa koskevan oikaisuvaatimuksen. Kunnanhallitus hyväksyi helmikuussa kunnan viestintäryhmän kokoaman viestintäsuunnitelman, johon on koottu kunnan viestinnän ohjeet, vastuuhenkilöt ja kohderyhmät.

Kalle Willman teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jossa hän esitti kunnanhallitukselle asian uudelleen käsittelemistä, suunnitelman joidenkin tekstikohtien muuttamista sekä sitä, että kunnanhallitus tekisi asiaan liittyvän esityksen kunnanvaltuustolle hallintosäännön muuttamiseksi eräältä osin.

Willman totesi muun muassa, ettei viestintäsuunnitelmassa ole mainintaa siitä, kuka valvoo sen toteuttamista ja esitti kunnanjohtajaa määrättäväksi tehtävään. Lisäksi hän esitti kunnanhallitukselle ryhtymistä toimenpiteisiin viestinnän parantamiseksi valtuuston kokouksissa. Willmanin mielestä yleisö ei käytännössä pysty seuraamaan videovälitteisesti kokouksia, koska kokouksessa jäsenet eivät puhu mikrofoniin.

Suunnitelmassa mainittuja luottamushenkilöiden sähköisiä kokouksia koskien Willman esitti, että kunnanhallitus antaisi määräyksen esityslistan liitteiden ja oheismateriaalien tietojen näkymisestä luottamushenkilöille valtuustokauden ajan. Esitys hallintosäännön muuttamisesta koski puolestaan esityslistan ja liitteiden julkaisemiseen kunnan verkkosivuilla liittyvää hallintosäännön 121. pykälän määräystä.

Kunnassa asiasta todettiin muun muassa, että hallintosääntö määrittelee vastuuhenkilöt ja ettei viestintäsuunnitelma ota kantaa käytännön järjestelyihin kuten mikrofonien toimintaan kokoustilanteissa. Sähköisten kokousten osalta todettiin esityslistan liitteet valmistelevaksi aineistoksi, jota ei liitetä pöytäkirjaan.

Hallintosääntöä koskevasta esityksestä todettiin, ettei oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimus liity viestintäsuunnitelmaan vaan hallintosäännön sisältöön.

Tarja Kuikka

Lue myös:

JS 21.2.2021: Nettisivut, päätöksistä tiedottaminen, henkilöstön intra, oravamaskotti… – Viestintäsuunnitelma linjaa, miten Joutsan kunta viestii ja kenelle