Joutsan sote-keskuksen rakennushankkeen lopulliset kokonaiskulut vuoden 2017 alusta vuoden 2020 loppuun asti olivat runsaat 5,12 miljoonaa.

Alkuperäisen hankesuunnitelman mukainen budjetti oli 4.929.000 euroa, mutta kustannusylityksiä tuli muun muassa rakennus-, putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakoissa. Näin ollen lopulliset kustannukset nousivat 5.127.963 euroon.

Osa rakennushankkeen kustannusylityksistä todettiin jo tarjousvaiheessa, osa myöhemmin.

Tarja Kuikka

Tagged with →