Joutsan kunta ryhtyy toimenpiteisiin linja-autoliikenteen toimivuuden parantamiseksi Leivonmäellä. Kunta aikoo saattaa ely-keskukselle tiedoksi Leivonmäellä todetun linja-autopysäkkien katosten tarpeen ja neuvotella linja-autoyhtiöiden kanssa siitä, että linja-autovuorot pysähtyisivät Leivonmäellä tarvittaessa.

Kunnanhallituksen tekemän päätöksen taustalla on valtuutettu Lea-Elina Nikkilän (vihr.) viime elokuussa aiheesta tekemä aloite. Aloitteessaan Nikkilä esitti, että Joutsan kunta varmistaisi Nelostien uusien ohituskaistojen ja Leivonmäen keskustan kohdalla tehtävien tietöiden valmistuttua sen, että Leivonmäen linja-autopysäkeille tulee katokset ja neuvottelisi liikennöitsijöiden kanssa siitä, että kaikki ohi kulkevat linja-autovuorot pysähtyisivät tarvittaessa Leivonmäellä.

Perusteluina Nikkilä totesi muun muassa, että parin viime vuoden aikana useat linja-autovuorot ovat lakanneet pysähtymästä Leivonmäellä, ja tämä on vaikeuttanut monien Leivonmäellä julkista liikennettä käyttävien elämään ja saattaa jopa olla esteenä paikkakunnalle muuttoon. Hän myös katsoi Leivonmäen kansallispuiston saavutettavuuden parantuvan olennaisesti, jos kaikki linja-autovuorot pysähtyisivät tarvittaessa Harjunlahdentien tuntumaan.

Valtion tieosuuksien pysähdyspaikat ovat elyn vastuulla, mutta Joutsan kunta aikoo siis nyt edesauttaa katosasiaa käymällä siitä keskustelua elyn kanssa. Lisäksi kunta neuvottelee linja-autoyhtiöiden kanssa linja-autovuorojen pysähtymisestä Leivonmäellä tarpeen mukaan.

Tarja Kuikka

Tagged with →