Joutsan kunta liittyy Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n jäseneksi. Kyse on maakunnallisesta yhteistyö- ja asiantuntijajärjestöstä, joka pyrkii edistämään ympäristön- ja vesiensuojelua ja -hoitoa toiminta-alueillaan. Yhdistys muun muassa tarjoaa jäsenilleen asiantuntevaa palvelua vesistöihin, vesistökuormitukseen, vesistövaikutuksiin ja vesiensuojeluun liittyvissä kysymyksissä sekä toimii jäsentensä vesistöihin ja vesienkäyttöön liittyvänä edunvalvojana ja yhteistyökumppanina.

Päätöksen taustalla on valtuutettu Lea-Elina Nikkilän (vihr.) joulukuussa 2019 jättämä valtuustoaloite, jossa hän esitti kunnan liittymistä aiemmin samana vuonna perustettuun maakunnan vesiensuojeluyhdistykseen. Perusteluissaan Nikkilä toi esille muun muassa Joutsassa tehdyt sinilevä-, humus- ja karvalehtihavainnot ja totesi näistä esimerkiksi sinilevän rajoittavan vesien virkistyskäyttöä, karkottavan mökkiyrittäjien asiakkaat ja vaikuttavan myös siihen, että samean veden ääreltä on vaikea myydä omakotitaloa, mökkiä tai edes tonttia.

Lisäksi hän viittasi kunnan mökkiläistutkimukseen, jonka mukaan juuri puhdasta luontoa ja vesistöjä pidetään Joutsan suurimpina vahvuuksina.

Kunnanhallitus käsitteli Nikkilän aloitetta ensimmäisen kerran jo vuosi sitten, mutta tuolloin asia palautettiin valmisteluun. Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:llä ei tuolloin ollut saatavana sääntöjä, eikä jäsenmaksun suuruudesta ollut tietoa. Nyt säännöt on, samoin tieto jäsenmaksusta, joka tulee olemaan Joutsan osalta 875 euroa per vuosi. Maanantaina kokoontunut kunnanhallitus päättikin nyt, että Joutsa liittyy yhdistyksen jäseneksi.

Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n jäseniä ovat tällä hetkellä muun muassa Jyväskylän kaupungin omistamat Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy ja Alva Yhtiöt Oy sekä Petäjäveden kunta.

Tarja Kuikka