Varhaiskasvatuslaissa mainitulla päiväkodilla tulee olla sen toiminnasta vastaava johtaja. Joutsassa kahden toiminnassa olevan päiväkodin, Esikoiden ja Koivukummun johtajana on käytännössä toiminut varhaiskasvatuksen esimies. Samalla nimetään varajohtaja, joka toimii samalla varhaiskasvatuksen esimiehen sijaisena tarvittaessa. Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta nimesi kokouksessaan päiväkoti Esikoiden ja Koivukummun johtajaksi varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehdon sekä varajohtajaksi varhaiskasvatuksen opettajan Heidi Juutilaisen. Molempien tehtävänkuvat sekä palkkaus sovitaan erikseen osastopäällikön kanssa.

Viime vuoden joulukuussa eduskunnan hyväksymänä varhaiskasvatuksen maksulakiin tehtiin muutoksia. Joutsassa tähän muutokseen ei oltu valmistauduttu vielä tämän vuoden talousarviota laadittaessa ja asia oli tarpeen käsitellä nyt siksi, että sillä on taloudellisia vaikutuksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuloihin. Yleisesti varhaiskasvatuksen maksut tulevat laskemaan tuntuvasti; tuloluokkia korotetaan, jolloin maksuttoman varhaiskasvatuksen saajien määrä lisääntyy sekä useimmilla perheillä maksut alenevat. Myös sisaralennusta korotetaan, joka johtaa siihen, että yhä useammasta yksittäisestä lapsesta ei peritä enää maksua, sillä se jää alle laskutettavan määrän.

Arvioidaan, että Joutsassa maksutulot leikkaantuvat noin 70 prosenttia. Valtio on luvannut kunnille kompensaation yhteisöverotuoton jakoperusteita muuttamalla. Joutsan budjetissa vuodelle 2021 oli arvioitu varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuloja noin 70.000 euroa.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päätti, että 1.8.2021 alkaen varhaiskasvatuksen tulorajoja korotetaan lain mukaisesti 31 prosenttia. Perheen ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätään maksu, joka on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Jonna Keihäsniemi