Luhangassa aiotaan siirtää kunnan päivähoito eli viralliselta nimeltään varhaiskasvatus hallinnollisesti perusturvan alaisuudesta sivistystoimen alaisuuteen.

Siirtoa perustellaan muun muassa sillä, että päivähoidon siirtyessä sivistystoimen alaisuuteen varhaiskasvatus nousee esille entistä paremmin lasten perusoikeuksien kannalta. Hoitoa aletaan tarkastella siitä näkökulmasta, että lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen, jolloin ”sosiaalipalveluleima” katoaa.

– Merkittävä perustelu päivähoidon siirtymisellä sivistystoimen alaisuuteen on lapsen kannalta mahdollisuus eheään oppimispolkuun. Tämä merkitsee kasvun, kehityksen ja oppimisen jatkumon varmistamista ja sen edellytysten luomista varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen. Tavoitteena on, että lapsi voi siirtyä nykyistä joustavammin varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen, todetaan asian valmistelutekstissä.

Luhangan kunnanhallitus päätti äänin 5-2 esittää kunnanvaltuustolle, että hallinnollinen siirto toteutettaisiin. Kokoomuksen Hilkka Weijo ja Aki Virtaniemi katsoivat, että asian käsittelyä olisi tullut siirtää lisäselvitysten takia.

Markku Parkkonen

Tagged with →