Luettuani syksyllä Joutsan Seudusta Joutsaan kaavailluista sote-jatkoinvestoinneista sekä vierailtuani paikkakunnalla, päätin kirjoittaa yleisönosastolle 25.11.2020 aiheesta. Toiveenani oli, että kirjoitus herättäisi keskustelua päättäjien keskuudessa sote-investoinneista ennen päätöksentekoa. Näin kuntalaisille tarjoutuisi mahdollisuus ottaa osaa keskusteluun ja vaikuttaa.

Päättäjien suunnalta juuri mitään ei kuulunut. Sen sijaan yllättävän moni kuntatalouden ja/tai rakentamisen päälle ymmärtävä kuntalainen, vapaa-ajanasukas tai Joutsasta lähtöisin oleva heräsi asiasta keskustelemaan kanssani suoraan.

Entisen ja kenties joskus vielä tulevan kotikuntani kehitystä mielenkiinnolla seuraavana toimijana päätin vielä kontaktoida valtuutetut suoraan. Kuntalaki suorastaan tähän kannustaa! Lähetin kirjeen heille kaikille edellisvaltuuston alla. Pyysin kutakin valtuuston kokouksessa avaamaan vielä neljää mielestäni avointa kysymystä. Nämä liittyivät päätöksen laillisuuteen (rajoituslaki), tilojen tarpeeseen ja maakunnallisten toimijoiden sitoutumiseen, kuntatalouden kestokykyyn sekä Jousen osittaisen peruskorjaamisen järkevyyteen.

Katsottuani valtuuston kokouksen ja luettuani verkossa olevia asiakirjoja, ovat kysymykset edelleen valtaosin vailla vastauksia.

Sen sijaan valtuutettu, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jarmo Liukkonen (kesk.), sentään vastasi päätöksenteon jälkeen – jotakin. Avoimiin kysymyksiin ei juurikaan, mutta näki tärkeänä myös arvella, että kirjeeni tarkoitusperä oli aiheuttaa hämmennystä.

Tähän valitettavasti kulminoituu Joutsan kunnan päätöksenteon keskeinen ongelma: päättäjät, eivätkä aina viranhaltijatkaan, kykene tai halua käydä avointa keskustelua kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa, etenkään vaihtoehtojen välillä ennakoiden tai muutoksen edessä. Mikä on meille paras ja kantavin ratkaisu näistä, mitkä ovat pitkäaikaiset tai lyhytaikaiset vaikutukset ja mitä muuta tulisi huomioida – siis kulloinkin vireillä olevasta asiassa.

Sen sijaan tyypillistä on, että esimerkiksi juuri keskustan toimesta asioita ja kantoja lyödään visusti lukkoon jo valmisteluvaiheessa. Keskustelua viedään mieluusti suljettujen ovien taakse, missä voidaan laukoa päättömiäkin kommentteja. Ja saattaapa niissä joku joskus hermostua tai käyttäytyä epäasiallisesti – kuten Liukkonenkin varmasti tietää. Kärkipuheenjohtajilta eikä paljon muiltakaan luottamustehtävissä toimivilta juuri kommentteja kuulu – korkeintaan päätöksenteon jälkeen tai vaalien alla.

Joutsan kunta on nyt päätöksensä Jousen osalta tehnyt. Toivon tietysti parasta, mutta pelkään pahinta. Rakennus peruskorjataan vain osittain, eikä sen enempää vuodeosaston kuin vanhainkodin jatkolle ole takeita sote-uudistuksen jälkeen. Laillisuuden osalta ilmeisesti paikallinen tulkinta on, että rajoituslakia voidaan kiertää pilkkomalla hankkeita. Sote-investointien loppusumma on nousemassa 11-13 miljoonaan euroon. Miten tämä kustannetaan, kun talous sakkaa ilmankin?

Kuntalaisilla on kesän kuntavaaleissa jälleen vaikuttaa Joutsan suuntaan. Itse visioin, että entinen kotikuntani olisi aidosti avoin, edistyvä ja kehittyvä – ympäristön asettamat reunaehdot huomioiden. Haasteet kuntatalouden osalta ovat huomattavia, kenties ylitse pääsemättömiä? Yritin itse parhaani mukaan muuttaa tätä suuntaa, mutta tässä epäonnistuin.

Suosittelen jokaista kuntalaista puntaroimaan tarkkaan, kenelle äänensä antaa. Jos haluatte Joutsalle aidosti parasta, antakaa äänenne niille, jotka kykenevät ymmärtämään muutosilmiöt, käymään julkista keskustelua, ymmärtämään myös muita näkökulmia sekä kertomaan selkeästi, miten muutosilmiöiden keskellä menestytään.

Jukka Huikko
Kh pj. Joutsa 2017-2019, ei ehdolla.

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →