Joutsa on elinvoimainen ja monipuoliset palvelut omaava maaseutukunta. Ammennamme voimamme palveluiden läheisyydestä ja halusta kehittää kuntaamme avarakatseisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Luotamme monipaikkaisuuden mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin paikkariippumattomasta työstä ja yrittämisestä aina luontomatkailun kehittämiseen asti. Joutsa on yhteisö, joka aktiivisella vuorovaikutuksella ja yhteistyöllä turvaa kuntalaisilleen hyvän elämän puitteet, toimeentulon ja hyvinvoinnin. Joutsassa on hyvä elää, harrastaa, nauttia luonnosta, tehdä työtä ja yrittää.

Taloudenpitomme tulee olla vastuullista ja palvelutuotannossa on oltava avoin moninaiselle yhteistyölle, myös muiden kuntien kanssa. Sote-uudistuksen toteutuessa kunnalla säilyy keskeinen vastuu kuntalaisten hyvinvoinnista. Voimme kehittää yhteistyötä järjestökentän kanssa ja kartoittaa puutteita yhteisessä palvelutuotannossa. Toimimme aktiivisesti ja vastuullisesti koko yhteisön arjen turvallisuuden ja hyvinvoinnin takaamiseksi.

Perinteisiä vahvuuksiamme on monipuolinen yksityinen palveluntuotanto, seutukeskusasema sekä kehittyvä maatilatalous sivuelinkeinoineen ja jatkojalosteineen.

Yhteistyöstä ja hankintaosaamisesta tulee huolehtia, jotta pystymme turvaamaan seudulle monipuolisen elinkeinorakenteen, hyvinvoivat yritykset ja tätä kautta työtä ja toimeentuloa kuntalaisillemme. Työllisyyden hoidon siirtyessä kunnallemme on siihen varattava riittävät resurssit.

Joutsan lukion vetovoima vahvistuu oppivelvollisuuslain mukanaan tuoman maksuttoman koulutuksen ansiosta. Parhaillaan elettävä poikkeusaika on saanut monet perheet pohtimaan oman elämänsä asumisvalintoja. Sijainnista Joutsan houkuttavuus ei jää monipaikkaistuvassa Suomessa kiinni.

Me keskustalaiset haluamme olla rakentamassa toisia kunnioittavaa päätöksenteon kulttuuria, jossa yhteisesti asetettaviin tavoitteisiin pyritään määrätietoisesti, laadukkaasti ja ihmisläheisesti. Perehdymme asioihin vastuullisesti ja käymme rakentavaa vuoropuhelua viranhaltijoiden ja kuntalaisten kanssa. Mietimme päätöstemme vaikuttavuutta etukäteen perheiden, lasten, ikäihmisten, yrittäjien ja vapaa-ajan asukkaiden kannalta. Päättäjät luovat ulospäin näkyvää kuntakuvaa. Me Keskustan ehdokkaat sitoudumme hyvään käytökseen. Vihapuhetta emme hyväksy.

Keskustan Joutsan kuntavaaliehdokkaat

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →