Joutsan kunta saa Pappisen entisen koulun vihdoin myytyä. Maanantai-iltana kokoontunut Joutsan valtuusto hyväksyi yksimielisesti sen, että Kallioniemi-niminen kiinteistö, jolla vanha koulurakennus sijaitsee, myydään 90.000 euron hintaan ulkopaikkakuntalaiselle pariskunnalle.

Vapaa-ajan käyttöön tulevan vanhan koulurakennuksen lisäksi kiinteistöllä sijaitsee ulkovarasto sekä läheisen vesistön rannalla oleva pukuhuone. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 1,43 hehtaaria.

Kauppakirjaluonnosta sipisteltiin vielä maanantai-iltana vähän ennen valtuuston kokousta, kun kunnanhallitus tarkensi sitä lisäämällä siihen muutaman maininnan. Maininnat liittyivät kiinteistön piipun pellityksen korjaamiseen ja jätepisteen siirtämiseen pois kiinteistöltä, molempien toimenpiteiden ajalliseen takarajaan ja näiden rikkomisesta seuraavaan sanktioon.

Kaupan purkavana ehtona on muun muassa kaavoitukseen liittyvä yksityiskohta. Myytävä kiinteistö sijaitsee Joutsan rantaosayleiskaava-alueella, johon on vireillä kaavamuutos. Mikäli kaavamuutos ei ole saanut lainvoimaa 15.9.2021 mennessä, kauppa purkautuu.

Kiinteistökauppojen lisäksi valtuusto käsitteli vuoden 2020 kaavoituskatsausta ja rakennusjärjestyksen uudistamista. Kaavoituskatsauksen käsittelyn yhteydessä tekninen johtaja Juha-Matti Näykki esitteli valtuustolle ajankohtaisten kaavoitushankkeiden tilannetta ja kertoi kaava-asioista sekä niiden käsittelyvaiheista.

Tällä hetkellä suurin meneillään oleva kaavahanke on Näykin mukaan Joutsan kirkonkylän osayleiskaavahanke, joka sisältää kirkonkylään laadittavan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen. Osayleiskaava eteni viime kesänä ehdotusvaiheeseen ja loppuvuodesta se tuli uudelleen kuulemisvaiheeseen, joka poiki parisenkymmentä muistutusta. Näykki arveli, että kevään aikana otetaan uusi ehdotuskierros.

– En usko, että nykyisellä kaavalla on menestymismahdollisuuksia ilman näitä korjauksia. Korjaukset eivät välttämättä ole suuria, mutta oma kokemukseni on, että ne kannattaa tehdä kuin lähteä väkisin viemään kaavaa läpi, tekninen johtaja arvioi.

Keskeytyneistä kaavahankkeista Näykki toi esille muun muassa Joutsan ja Leivonmäen taajamissa sijaitsevien maanteiden kaavoittamisen kaduiksi sisältävän hankkeen. Sillä on tähdätty siihen, että väylät luovutettaisiin valtiolta kunnalle. Hankkeesta on Näykin mukaan laadittu raportti, joka on luovutettu kunnalle käytettäväksi neuvotteluissa ely-keskuksen kanssa, ja asia tullee kunnalle vielä käsittelyyn elyn puolesta. Näykki kuitenkin katsoi, että Joutsan ja Leivonmäen taajamissa sijaitsevien maanteiden perustilannetta pitäisi melkoisesti parantaa, että ne pystyttäisiin ottamaan kunnalle.

Rakennusjärjestyksen uudistamisen osalta valtuusto päätti palauttaa rakennusjärjestysehdotuksen jatkokäsittelyyn. Ehdotus asetetaan nähtäville, jolloin siihen on vielä mahdollista ottaa kantaa, ja sen jälkeen se menee lopullisesti valtuustolle hyväksyttäväksi. Teknisen lautakunnan vuonna 2017 käynnistämän uudistamistyön tavoitteena on kehittää tulevasta rakennusjärjestyksestä entistä selkeämpi, toimivampi ja ajantasaisempi työväline rakentamisen ohjausvälineeksi Joutsan kunnassa.

Muissa asioissa valtuutettu Lea-Elina Nikkilä (vihr.) jätti valtuustoaloitteen, että Joutsan kunta perustaisi monialaisen työryhmän valmistelemaan toimia Leivonmäen kansallispuiston paremmasta hyödyntämisestä matkailu- ja palveluyrityksille, joutsalaisten hyvinvoinnille ja kunnan imagolle.

Tarja Kuikka