Luhangan kunta aikoo korottaa jätemaksujaan kymmenellä prosentilla. Korotus on tarkoitus tulla voimaan takautuvasti kuluvan vuoden alusta lukien. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää taksojen korotusta kunnanvaltuustolle.

Lain mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Reippaan korotuksen perusteena on se, että tähän asti maksuilla ei ole pystytty kattamaan jätehuollon kustannuksia. Esimerkiksi vuonna 2019 jätehuolto tuotti kunnalle 12.600 euroa alijäämää.

Nyt suunnitellulla korotuksella kunnan pitäisi pystyä kattamaan alijäämä.

Markku Parkkonen

Tagged with →