Luhangan kunta esittää Liikenne- ja viestintävirastolle, että Luhanksaaren, kirkonkylän ja Hakulinniemen väliselle vesialueelle asetettaisiin aallontekokielto sekä nopeusrajoitus 10 km/h.

Kuntaan on tullut palautetta, että kunnan satamaan tai Luhangan venetankkaukseen tultaessa veneellä haluttaisiin joko aallontekokieltomerkki tai nopeusrajoitusmerkki Luhanksaaren molemmille puolille. Kunnanjohtaja pyysi kesäkuussa 2020 Luhangan kunnan facebook-sivuilla palautetta muun muassa siitä, mikä vesiliikennemerkki tulisi kyseeseen ja mihin se tulisi asettaa.

Vesiliikennelain mukaan Liikenne- ja viestintävirasto voi rajoittaa vesikulkuneuvolla liikkumista määrätyllä vesialueella, jos rajoitus harkitaan tarpeelliseksi liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi taikka yleisen luonnon virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi.

Kunta katsoo, että nopeusrajoitus ja aallontekokielto ovat perusteltuja niin turvallisuuden kuin aaltouhan vuoksi. Hakulinniemen kapeikko ja Korppistensalmi ovat kapeita. Luhanksaaren ja Korppisen länsipuolella on molemmin puolin väylää venelaitureita, joiden käyttö kärsii suurista aalloista ja liian suurista nopeuksista.

Markku Parkkonen

Tagged with →