Keski-Suomen Sairaala Nova on valmistunut ja se otettiin käyttöön tammikuun lopulla. Sairaala Nova tarjoaa entistä paremmat puitteet terveyden edistämiseen, perusterveydenhuoltoon sekä erikoissairaanhoitoon. Suunnittelussa on ollut mukana useita eri tahoja sekä asiantuntijoita, ja sairaalasta on saatu toiminnallisuuksiltaan huippuluokan lopputulos potilas ensin-periaatteella.

Novaan pääsee kätevästi niin kävellen, polkupyörällä, autolla kuin bussilla. Autoilijoiden on mahdollista pysäköidä alueella sijaitsevassa parkkitalossa tai ulkona sille merkityillä paikoilla. Uudessa sairaalassa on kaksi sisäänkäyntiä, Nova 1 ja Nova 2. Päivystyksen sisäänkäynti sijaitsee Nova 1-sisäänkäynnin vieressä ja se on tarkoitettu vain päivystyksen asiakkaille.

Nova 1-sisäänkäynti sijaitsee Länsiväylän puolella ja johtaa suoraan sairaalan ensimmäiseen kerrokseen sekä pääaulaan. Nova 2-sisäänkäynti puolestaan sijaitsee Hoitajantien ja Kukkumäentien puolella ja sieltä pääsee suoraan sairaalan toiseen kerrokseen. Sisäänkäynti on hyvä valita sen mukaan, mihin osaan sairaalaa on tulossa. Kutsusta tai lähetteestä näkee tiedon siitä, missä oma vastaanotto sijaitsee.

Ilmoittautumiseen ei tarvita enää vuoronumeroa, vaan ilmoittautuminen hoidetaan sisäänkäyntien yhteydessä olevilla itseilmoittautumisautomaateilla, jotka ohjaavat tulijan odottamaan vastaanottoa oikeaan paikkaan. Ilmoittautumiseen tarvitaan viivakoodillinen henkilökortti, esimerkiksi kela- ja ajokortti tai virkakortti. Ilman viivakoodillista henkilökorttia tunnistautuminen tehdään kirjaamalla henkilötunnus näytölle ilmestyvällä virtuaalinäppäimistöllä.

Automaatit myös neuvovat, mikäli asiakas on väärässä osassa sairaalaa. Automaatista voi myös tulostaa kulkuohjeen mukaansa. Täysin automaattien varassa ei tarvitse asiakkaan olla, vaan paikalla on myös henkilökuntaa sekä infopiste.

Tehokkaaseen toimintakonseptiin perustuen sairaala on jaettu neljään eri kokonaisuuteen niin asiakkaan kuin henkilökunnan näkökulmasta. Kuuma sairaala koostuu päivystyksestä, teho-osastosta, leikkaussaleista, synnytyssaleista sekä valvonta- ja päivystysosastoista. Uudesta sairaalasta löytyy yhteensä 24 korkealuokkaista leikkaussalia. Salien suunnittelussa on hyödynnetty virtuaalitodellisuutta, jonka avulla suunnitteluvirheiden määrää voidaan selvästi vähentää. Muun sairaalan osien tavoin myös leikkaussalit on suunniteltu joustaviksi käyttämällä elementtiseiniä, joiden myötä teknisten sekä toiminnallisten muutosten tekeminen on nopeampaa ja helpompaa.

Sairaala Nova on valoisa ja avara kokonaisuus. Kuva: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

Vuodeosastoilla on yhden hengen potilashuoneita, joissa on omat kylpyhuoneet sekä läheisillä yöpymismahdollisuus. Vanhan sairaalan tapaan potilashuoneista ei löydy televisioita valmiina, mutta niitä on kevään mittaan saatu huoneisiin eri tahojen lahjoittamina. Elektiivisessä osassa sairaalaa puolestaan toteutuvat potilaiden suunnitellut poliklinikka- ja päiväsairaalakäynnit. Elektiivisen sairaalan toiminnallinen ydin ovat osaamiskeskukset, jotka korvaavat vanhat poliklinikat. Tilasuunnittelussa on huomioitu moniammatillinen yhteistyö sijoittamalla niin kutsuttuja back office- tiloja vastaanottohuoneiden lähettyville eri ammattiryhmien asiantuntijoiden konsultaatiotiloiksi. Viimeinen kokonaisuus on tukipalvelut, johon kuuluvat laboratoriot, apteekki sekä välinehuolto.

Ennen päivystykseen hakeutumista tulee aina soittaa päivystysavun numeroon 116 117. Puhelimeen vastaava työntekijä tekee hoidontarpeen ja tarvittaessa antaa lisäohjeita, sillä Sairaala Novan päivystys on tarkoitettu vain kiireellistä hoitoa tarvitseville. Päivystyksessä hoidetaan ympärivuorokautisesti potilaita, joiden hoitoa ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi ilman tilan huononemista tai vaihtoehtoisesti vamman vaikeutumista.

Uuden sairaalan laboratorion näytteenottotilat sijaitsevat pääkäytävällä. Käytävällä on Nopsa-näytteenotto, jossa potilas voi mennä vapaana olevaan loosiin ilman minkäänlaista vuoronumeroa tai etukäteen varattua aikaa.

Jonna Keihäsniemi 

Yläkuva: Keski-Suomen Sairaala Nova sijaitsee Jyväskylän Kukkumäellä. Sairaala otettiin käyttöön tammikuun lopussa. Kuva: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.