Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2020 osinkoa 100 euroa per osake eli yhteensä 7.532.400 euroa. Vuodelta 2019 yhtiö jakoi osinkoa 110 euroa per osake eli yhteensä 8.258.640 euroa.

Joutsan kunta omistaa 1670 osaketta ja Luhangan kunta 257 osaketta, joten Joutsa on saamassa osinkoja 167.000 euroa ja Luhanka 25.700 euroa.

Joutsan kunta osti viime vuoden lopulla viisi osaketta 5.600 euron kappalehintaan. Näiden osakkeiden osinkotuotto on siis tänä vuonna 1,8 %.

Suur-Savon Sähkö -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 154,9 miljoonaa euroa (2019: 154,2 M€), kasvua edelliseen vuoteen oli 0,4 %. Konsernin operatiivinen tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 12,2 miljoonaa euroa (2019: 18,7), eli väheni 34,7 %. Konsernin käyttökate 41,8 miljoonaa euroa oli kuitenkin konsernin koko historian kolmanneksi paras tulos.

Markku Parkkonen

Tagged with →